FOTOPORT.HU - fotógalériák

templomok, kápolnák és keresztutak - Bezirk Oberpullendorf (OP) (Felsőpulyai járás)

Deutschkreutz (Sopronkeresztúr)
Kath. Pfarrkirche Zur Kreuzerhöhung
Szent Kereszt felmagasztalása rk. plébániatemplom
Karmergasse 1
Weinbergkapelle (Krönung Mariens)
szőlőhegyi kápolna (Mária megkoronázása)
Christi Himmelfahrt-Kapelle
Krisztus mennybemenetele-kápolna
am Rande des Weinberges
Johannes-Nepomuk-Kapelle
Nepomuki Szent János-kápolna
neben Hauptstraße 22
Hl. Jakobus-Kapelle
Szent Jakab-kápolna
Pest-/Dreifaltigkeitssäule
Pestis-/Szentháromság-oszlop
vor der Kirche
Figurenbildstock Maria Immaculata
Mária Immaculata-oszlop
bei Reitschulgasse 17
Figurenbildstock, hl. Johannes Nepomuk
Nepomuki Szent János-szobor
gegenüber Rohrbrunngasse 44
Schlossweg Kreuz
Fájdalmas Anya-oszlop passiójelvényekkel
Schlossweg
Pietá
Fájdalmas Anya
Rausnitzstraße 2
Pest-/Dreifaltigkeitssäule
Pestis-/Szentháromság-oszlop
Weinbergweg
Gruberkreuz (Pietàsäule)
Pietà-oszlop passiójelvényekkel
Weinbergweg
Figurenbildstock hl. Maria (Frau’n Säule, Madonna mit Kind)
Szűz Mária a kisded Jézussal
beim Freibad
Königin-Elizabeth-Denkmal (Kaiserin Sissy)
Erzsébet királyné-emlékoszlop (Sissy)
Elisabethplatz
Schloss Deutschkreutz
egykori Nádasdy-kastély
Kriegerdenkmal im Friedhof
Hősi emlékmű a temetőben
Friedhofgasse 8.
Friedhofskreuz
temetői kereszt
Friedhofgasse 8.
Friedhof israelitisch
zsidó temető
Friedhofgasse
Denkmal Nikitscher Strasse
Fülesi út, emlékmű
entlang der L228
Girm
Kath. Filialkirche hl. Elisabeth
Szent Erzsébet rk. fíliatemplom
Figurenbildstock hl. Johannes Nepomuk
Nepomuki Szent János-szobor
gegenüber Girmerstraße 3
Figurenbildstock Maria Immaculata
Mária Immaculata-szobor
vor Girmerstraße 63
Zeller Kreuz, Christus in der Rast
Ecce homo (Szenvedő Krisztus)
entlang der B62
Figurenbildstock Maria Immaculata
Mária Immaculata-szobor
gegenüber Girmerstraße 85
Ödenburger Madonna
Soproni Madonna
Rathmanersche Säule
Szűz Mária-oszlop
Kriegerdenkmal
Hősi emlékmű
Friedhofskreuz
temetői kereszt
Martonkreuz
Marton-kereszt
Berger Erinnerungskreuz (I. Weltkrieg)
Berger-emlékkereszt (I. világháború)
Reischl Kreuz
Reischl-kereszt
Auge Gottes (Allgegenwart Gottes)
Az úr szeme
Schmittenkreuz
Schmitten-kereszt
Weisses Kreuz
Fehér-kereszt
Draßmarkt (Sopronderecske)
Kath. Pfarrkirche hl. Andreas und ehem. Friedhof
Szent András rk. templom és egykori temető
Kirchenplatz 7a
Lourdeskapelle im Kirchhof
Lourdes-i kápolna a templomkertben
Kirchenplatz 7a
Figurenbildstock hl. Antonius im Kirchhof
Szent Antal-szobor templomkertben
Kirchenplatz 7a
Johannes Nepomuk-Kapelle
Nepomuki Szent János-kápolna
bei Badgasse 8
Johannes Nepomuk-Kapelle
Nepomuki Szent János-kápolna
bei Hauptstraße 51
Kapelle hl. Kreuz
Szent Kereszt-kápolna
gegenüber Hauptstraße 66
Mariahilfkapelle
Segítő Mária-kápolna
gegenüber Mariengasse 33
Pest-/Dreifaltigkeitssäule
Pestis-/Szentháromság-oszlop
gegenüber Hauptstraße 118
Pranger
pellengér
gegenüber Hauptstraße 60
Karl (Répcekároly)
Kath. Filialkirche hl. Katharina und alter Friedhof
Szent Katalin rk. fíliatemplom és a régi temető
Rabnitztalstraße
Wallfahrtskapelle hl. Oswald
Szent Ozsvát (Oszvald) búcsújáró kápolna
neben Kirchschlagerstraße 1
Marienmarterl
Mária-képoszlop
Kreuzweg zum Papstkreuz
keresztút a Pápa-kereszthez
Oberrabnitz (Felsőrámóc)
Kath. Filialkirche Christi Himmelfahrt
Krisztus mennybemenetele rk. fíliatemplom
Hauptstraße 2a
altes Feuerwehrgebäude
régi tűzoltóság épülete
Marienfeldgasse 4
Kreuzkapelle
Szent Kereszt-kápolna
vor Obere Hauptstraße 34
Cholerakreuz
Kolera-kereszt
Rabnitztalstraße
Frankenau-Unterpullendorf (Répcesarud-Alsópulya)
Frankenau (Répcesarud, Frankó)
Kath. Pfarrkirche Allerheiligen
Mindenszentek rk. plébániatemplom
Frankenau 37a
Gnadenstuhl
Kegyelem trónusa
Kirchenplatz
Kriegerdenkmal
Hősi emlékmű
Kirchenplatz
Figurenbildstock hl. Johannes Nepomuk
Nepomuki Szent János-szobor
vor Frankenau 83
Marienkapelle
Szűz Mária-kápolna
vor Frankenau 125
Friedhofskapelle
temetői kápolna
Pest-/Dreifaltigkeitssäule
Pestis-/Szentháromság-oszlop
im Friedhof
Figurenbildstock hl. Josef
Szent József a gyermek Jézussal
entlang der L225
Friedhofskreuz
temetői-kereszt
Patrona Hungariae
Magyarok Nagyasszonya-szobor
entlang der L231
Mate Meršić Miloradić-Denkmal
Mersich Máté
Großmutschen (Nagyudvard)
Kath. Filialkirche Hl. Drei Könige
Szent Háromkirályok rk. fíliatemplom
Figurenbildstock Steinigung des hl. Stephanus
Szent István megkövezése
Kriegerdenkmal
Hősi emlékmű
Kleinmutschen (Kisudvard)
Kath. Filialkirche hl. Nikolaus
Szent Miklós rk. fíliatemplom
Kleinmutschen 41a
Kriegerdenkmal
Hősi emlékmű
Unterpullendorf (Alsópulya)
Kath. Pfarrkirche hl. Bartholomäus
Szent Bertalan rk. plébániatemplom
Hauptstraße 54a
Figurenbildstock Maria Immaculata
Mária Immaculata-szobor
vor Hauptstraße 54
Donatuskapelle
Szent Donát-kápolna
am Weinberg
Figurenbildstock Maria Immaculata
Mária Immaculata-szobor
norwestlich des Ortes
Sandsteinpietà
Szenvedő Anya-szobor
entlang der B61
Hl. Florian
Szent Florian-szobor
Hl. Nikolaus
Szent Miklós-szobor
Hl. Antonius
Szent Antal-szobor
Mittelpunktstein
Burgenland Középpontja
am Weinberg
Kapelle hl. Anna
Szent Anna-kápolna
Marienbild
Mária-kép
am Weinberg
Großwarasdorf (Szabadbáránd)
Kath. Pfarrkirche hl. Demetrius
Szent Demeter rk. plébániatemplom
Kirchenberg 15
Pest-/Dreifaltigkeitssäule
Pestis-/Szentháromság-oszlop
gegenüber Kirchenberg 5
Bronzefigur Mutter mit Kind
Szűz Mária a kisded Jézussal, bronz-szobor
Parkgasse
Lourdeskapelle
Lourdes-i kápolna
neben Obere Hauptstraße 71
Michaelskapelle
Szent Mihály-kápolna
Römerstraße
Kapelle Christi Himmelfahrt
Krisztus mennybemenetele-kápolna
Kapellenweg
Figurenbildstock Taufe Christi
Krisztus megkeresztelkedése-szobor
vor Johannesgasse 17
Pest-/Dreifaltigkeitssäule
Pestis-/Szentháromság-oszlop
vor Obere Hauptstraße 7
Kriegerdenkmal
Hősi emlékmű
gegenüber Obere Hauptstr. 41
Marterl
képoszlop
Römerstraße
Kleinwarasdorf (Borisfalva)
Kath. Pfarrkirche hl. Anna
Szent Anna rk. plébániatemplom
Kirchenplatz 1
Figurenbildstock, Familiensäule
Szent család-szobor
Kirchenplatz 2
Florianikapelle
Szent Flórián-kápolna
entlang der L260
Donatuskapelle
Szent Donát-kápolna
Geristofski Red
Gnadenstuhl
Kegyelem trónusa
am Friedhof
Mariensäule
Szűz Mária a kisded Jézussal
bei Rudolf-Klaudus-Gasse 37
Figurenbildstock, hl. Michael
Szent Mihály-szobor
Ragaweg
Langental (Langató)
Kath. Filialkirche Zur Unbefleckten Empfängnis
Szeplőtelen Fogantatás rk. fíliatemplom
Waldgasse 1
Nebersdorf (Ligvánd)
Kath. Pfarrkirche Allerheiligen
Mindenszentek rk. plébániatemplom
Nebersdorfer Hauptstraße 27
Pest-/Dreifaltigkeitssäule
Pestis-/Szentháromság-oszlop
vor der Kirche
Friedhofskapelle hl. Ladislaus
Szent László temetőkápolna
Talstraße 210
Schloss Nebersdorf
Ligvánd kastélya
Schloßgasse 1
Figurenbildstock hl. Antonius
Szent Antal-szobor
Horitschon (Haracsony)
Kath. Pfarrkirche hl. Margaretha
Antiochiai Szent Margit rk. plébániatemplom
Kirchenplatz 4
Mariensäule
Hétfájdalmú Szűz Mária
Kirchenplatz 4
Figurenbildstock Maria Immaculata
Mária Immaculata-szobor
Hauptstraße 1a, bei Friedhof
Kapellenbildstock mit Figur hl. Aloysius
Szent Alajos-szobor kiskápolnában
gegenüber Bahnstraße 13.
Figurenbildstock, Josephssäule
Szent József-oszlop
Industriestraße
Denkmal Josef Bauer
Josef Bauer-emlékmű
Kriegerdenkmal (Pietà)
Hősi emlékmű (Fájdalmas Anya)
a templom falán
Unterpetersdorf (Alsópéterfa)
Kath. Pfarrkirche hl. Rosalia
Szent Rozália rk. plébániatemplom
Hofstatt 9b
Figurenbildstock hl. Johannes Nepomuk
Nepomuki SZentJános-szobor
bei Hofstatt 9b
Kaisersdorf (Császárfalu)
Kath. Pfarrkirche hl. Nikolaus
Szent Miklós rk. plébániatemplom
neben Hauptstraße 17
Kapelle hl. Anna neben der Pfarrkirche
Szent Anna-kápolna a plébániatemplom mellett
neben Hauptstraße 17
Steinkruzifix
kő feszület a Szent Anna-kápolna mellett
bei Hauptstraße 19
Mariensäule
Szűz Mária-oszlop
entlang der L331
Aufbahrungshalle
ravatalozó
Mittelgasse 2a
Kobersdorf (Kabold)
Kath. Pfarrkirche hl. Nikolaus und Friedhof
Szent Miklós rk. plébániatemplom és temető
Kirchengasse 20
evangelische Pfarrkirche
evangélikus plébániatemplom
Dr. Martin Luther-Platz 1
Kapelle hl. Florian
Szent Flórián-kápolna
Florianigasse 39
Kreuzkapelle
Szent Kereszt-kápolna
neben Hauptstraße 21
Schloss
(vár)kastély
Schloßgasse 29
Schlosskapelle
kastélykápolna
Schloßgasse 29
Friedhof israelitisch
zsidó temető
Waldgasse
ehemalige Synagoge
egykori zsinagóga
Schloßgasse 25
Kriegerdenkmal
Hősi emlékmű
Kaiser-Franz-Joseph-Park
Kreuzweg vom Waldhof zum Naturpark-Badesee
keresztút Waldhoftól a fürdőtóig
Lindgraben (Kis-Hársfalva)
Kath. Filialkirche hl. Josef
Szent József rk. fíliatemplom
Hauptstraße 55
Oberpetersdorf (Felsőpéterfa)
Kath. Filialkirche hl. Johannes der Täufer
Keresztelő Szent János rk. fíliatemplom
Hauptstraße 72
Lackenbach (Lakompak)
Kath. Pfarrkirche hll. Petrus u. Paulus
Szent Péter és Pál rk. plébániatemplom
Bergstraße 30a
Mariensäule
Szűz Mária a kisded Jézussal
vor Bahnstraße 3
Figurenbildstock, Antoniussäule
Páduai Szent Antal
vor Stoober Allee 7
Hubertuskapelle
Hubertusz-kápolna
am Güterweg Selitza
Florianikreuz
Szent Flórián-szobor
am Güterweg Selitza
Marterl, Hl. Joseph
Szent József
Friedhofweg
Dreifaltigkeitskreuz
Szentháromság-szobor
Antonigasse
Madonna mit Kind
Madonna a kisded Jézussal
am Schlossportal
Kenotaph für Matthias Tarrody
Tarródy Mátyás síremléke
Schlosspark
Zigeunermahnmal
roma holokauszt emlékműve
Ritzingerstraße 2
Schloss
Esterházy-kastély
Schlossstraße 1
jüdischer Friedhof
zsidó temető
hinter Ritzinger Straße 54
Lackendorf (Lakfalva)
Kath. Filialkirche hl. Rochus
Szent Rókus rk. fíliatemplom
Am Kirchenberg 1
Marienkapelle
Szűz Mária-kápolna
entlang der L336
Krainatzkapelle (Johannes-Nepomuk-Kapelle)
Nepomuki Szent János-kápolna
bei Hauptstraße 20
Waldbereiterkapelle
Erdész-kápolna
Kriegerdenkmal
Hősi emlékmű
gegenüber Hauptstraße 27
Lockenhaus (Léka)
Szent Miklós rk. plébánia- és búcsújáró templom és egykori kolostor
Hauptplatz 6.
Szent Miklós rk. plébánia- és búcsújáró templom, templombelső
Hauptplatz 6.
Pestis-oszlop (a plébániatemplom előtt)
Hauptplatz
kálváriakápolna a stációs keresztúttal és Mária-kápolna
Günser Straße 14
Léka vára
Eugen Horvath Platz 1
Léka vára (a vár belseje)
Eugen Horvath Platz 1
temetői kápolna
Obere Gasse
Kriegerdenkmal
hősi emlékmű
Bildstock
képoszlop
Am Eilbach
Hammerteich (Hámortó)
Kath. Filialkirche hl. Oswald
Szent Ozsvát (Oszvald) rk. fíliatemplom
Hauptstraße 29
Ortskapelle Mariä Heimsuchung
Sarlós Boldogasszony-kápolna
Fabriksgasse 7
Hochstraß (Kisostoros)
Kath. Filialkirche hl. Anna
Szent Anna rk. fíliatemplom
Hauptstraße 42
Johannes–Nepomuk-Kapelle
Nepomuki Szent János-kápolna
Hauptstraße 1
Langeck im Burgenland (Hosszúszeg)
Kath. Filialkirche hl. Johann von Nepomuk
Nepomuki Szent Jáson rk. fíliatemplom
Hauptstraße 22
Kriegerdenkmal
hősi emlékmű
Hauptstraße 22
Bildstock (Pietà)
képoszlop (Fájdalmas Szűzanya-szobor kápolnafülkében)
Glashütten bei Langeck im Burgenland (Hosszúszeghuta)
Kath. Filialkirche zum hl. Herz Jesu
Jézus Szent Szíve rk. fíliatemplom
Obere Gasse 5
Lutzmannsburg (Locsmánd)
Kath. Pfarrkirche hl. Veit und ehem. Friedhof
Szent Vid rk. plébániatemplom és az egykori temető
Hofstatt
evangelische Pfarrkirche
evangélikus plébániatemplom
Hauptstraße
Kapelle Maria Königin
Hofstatt
Gnadenstuhl (Dreifaltigkeitssäule)
Szentháromság-oszlop
auf dem Dorfanger Nr. 76a
Figurenbildstock hl. Johannes Nepomuk
Nepomuki Szent János-szobor
Hofstatt 1
Figurenbildstock hl. Josef
Szent József-szobor
Backgasse 2
Pranger
pellengér
auf dem Dorfanger
Torbogen des ehem. Friedhofes
az egykori temető kapuja
Kriegerdenkmal
Hősi emlékmű
auf dem Dorfanger
Strebersdorf (Répcemicske)
Kath. Filialkirche Zur Kreuzerhöhung
Szent Kereszt felmagasztalása rk. fíliatemplom
Hauptstraße
Kreuzweg am Weinberg
Keresztút a szőlőhegyen
Gedenkkapelle Franz Krutzler
Franz Krutzler emlékkápolna
Gaartengasse
Kriegerdenkmal
Hősi emlékmű a katolikus templom előtt
Hauptstraße 31
Figurenbildstock hl. Josef
Szent József-szobor a szőlőhegyen
Mannersdorf an der Rabnitz (Répcekethely)
Kath. Pfarrkirche Hl. Dreifaltigkeit und ehem. Friedhof
Szentháromság rk. plébániatemplom és egykri temető
Mannersdorf 41
Kapelle hl. Rosalia
Szent Rozália kápolna
Gnadenstuhl (Dreifaltigkeitssäule)
Szentháromság-oszlop
bei Waldgasse 1
Kapelle hl. Medardus
Szent Medárd-kiskápolna
am Goldberg
Kriegerdenkmal
Hősi emlékmű
bei der Kirche
Klostermarienberg (Borsmonostor)
Kath. Pfarrkirche hl. Georg und Mariä Himmelfahrt
Szent György és Nagyboldogasszony rk. plébániatemplom (volt ciszterci kolostor)
Feldgasse
Gnadenstuhl (Dreifaltigkeitssäule)
Szentháromság-oszlop
bei Waldgasse 1
Antonisäule
Szent Antal-oszlop
am Weinberg
Weingartenkapelle
Szőlőhegyi kápolna
Kriegerdenkmal
Hősi emlékmű
Rattersdorf-Liebing (Rőtfalva-Rendek)
Wallfahrtskirche Mariä Geburt und Heimsuchung mit ehem. Friedhof
Kisboldogasszony és Sarlós Boldogasszony búcsújáró templom az egykori temetővel
Rattersdorf 10
Marienkapelle an der Friedhofsmauer
Szűz Mária-kápolna az egykori temető falánál
Kath. Filialkirche hl. Leonhard in Liebing
Szent Lénárd rk. fíliatemplom
Liebing 25
Hl. Maria
Szűz Mária-sobor a templomkertben
Unterloisdorf (Alsólászló)
Kath. Filialkirche hl. Radegundis
Szent Radegund rk. fíliatemplom
Unterloisdorf 1
Friedhofskapelle
temetői kápolna
Unterloisdorf 6
Rochuskapelle mit Holzfigur hl. Florian
Szent Rókus-kápolna Szent Flórián faszoborral
Annakapelle
Szent Anna-kápolna
Markt Sankt Martin (Sopronszentmárton)
Kath. Pfarrkirche hl. Martin, ehem. Friedhof
Szent Márton rk. plébániatemplom, egykori temető
Kirchenplatz 1
Kapelle hl. Oswald
Szent Ozsvát-kápolna
bei Neugasse 50
Kapelle im Wald
erdei kápolna
Mariensäule, Maria Immaculata
Mária Immaculata-szobor
Figurenbildstock hl. Maria mit Kind/Haidlingerkreuz
Szűz Mária a kisded Jézussal
Kalvarienberg/Kreuzweg an der Friedhofsmauer
kálvária/keresztút a temetőfalban
bei Industriegelände 6
Marterl
képoszlop
Ende Mühlweg
Steinfigur Nymphe
nimfa kőszobor
vor Neugasse 34
Landsee samt Blumau (Lánzsér, beleértve Virányt)
Kath. Pfarrkirche hl. Michael
Szent Mihály rk. plébániatemplom
Landsee 77
Kath. Filialkirche hl. Matthäus
Szent Mátyás rk. fíliatemplom
Blumau
Friedhofskapelle
temetői kápolna
Kreuzkapelle
Szent Kereszt-kápolna
Florianikapelle
Szent Flórián-kápolna
Handler-Wogohof-Kapelle
Handler-Wogohof-kápolna
entlang der L232
Figurenbildstock hl. Johannes Nepomuk
Nepomuki Szent János-szobor
Blumauergasse
Figurenbildstock hl. Maria beim Friedhof
Szűz Mária-szobor a temetőnél
Burgruine
Lánzsér várromja
Landsee 176
Ruine des Kamaldulenserkloster
kamalduli kolostorrom
Klosterberg
Figurenbildstock hl. Maria
Szűz Mária-szobor
Blumau
Neudorf bei Landsee (Lánzsérújfalu)
Kath. Filialkirche Zum gegeißelten Heiland
Megfeszített Krisztus rk. fíliatemplom
Markt St. Martin 104
Wegkapelle
útmenti kápolna
Neckenmarkt (Sopronnyék)
Kath. Pfarrkirche hl. Geist
Szentlélek rk. plébániatemplom
Kirchenplatz
Friedhofskapelle zur hl. Magdalena
Szent Magdolna temetőkápolna
Weingartenkapelle hl. Donatus
Szent Donát szőlőhegyi kápolna
Oberer Grunderitsch
Oswaldikapelle
Szent Ozsvát-kápolna
Hauswiesen
Kapelle hl. Florian
Szent Flórián-kápolna
Sonnensteig
Josephskapelle
Szent József-kápolna
bei Elisabethgasse 13
Franziskuskapelle
Szent Ferenc-kápolna
Wegkapelle
útmenti kápolna
bei Rathausgasse 32
Gnadenstuhl
Kegyelem trónusa
Kirchenplatz
Figurenbildstock hl. Johannes Nepomuk
Nepomuki Szent János-szobor
gegenüber Lange Zeile 30
Figurenbildstock hl. Johannes Nepomuk
Nepomuki Szent János-szobor
vor Herrengasse 73
Figurenbildstock Ecce Homo
Ecce homo (Szenvedő Krisztus)
neben Königsgasse 32
Figurenbildstock hl. Donatus (Schauerabkehrer)
Szent Donát-szobor
Stinkenbrunnweg
Figurenbildstock, Familiensäule
Szent Család-szobor
bei Karl Heincz-Gasse 3
Figurenbildstock, Maria Immaculata
Szűz Mária és Szent József a gyermek Jezussal
Herrengasse 18
Bildstock
képoszlop
Kohlgrund
Bildstock
képoszlop
Einfahrtt Wirtschaftspark
Wollnhoferkreuz
Wollnhofer-kereszt
vor dem Friedhof
Kriegerdenkmal
Hősi emlékmű
Der Fahnenschwinger
A zászlólengető
im Kreisverkehr
Grenzübertrittspunkt Harka
Harkai határátlépő pont
Drei Säulen
Három oszlop
Gruber-Kreuz
Gruber-kereszt (Szentháromság-kép)
im Wald Richtung Bennberg
Wohlmuthkreuz
Wohlmuth-kereszt
Wiederkreuz
Wieder-kereszt
im Wald Richtung Wandorf
Steinerstückl-Kreuz (511 m)
Steinerstückl-kereszt
Haschendorf (Hasfalva)
Kath. Filialkirche Zur unbefleckten Empfängnis
Szeplőtelen Fogantatás rk. fíliatemplom
Haschendorf 27
Josephskapelle
Szent József-kápolna
bei Elisabethgasse 13
Lourdeskapelle
Lourdes-i kápolna
Teichweg
Figurenbildstock hl. Johannes Nepomuk
Nepomuki Szent János-szobor
vor Herrengasse 73
Gnadenstuhl
Kegyelem trónusa
neben Dreifaltigkeitsweg
Kriegerdenkmal
Hősi emlékmű
neben der Kirche
Neutal (Sopronújlak)
Kath. Pfarrkirche Mariä Namen
Szűz Mária neve rk. plébániatemplom
Prälat Kodatsch-Platz 8
Florianikapelle
Szent Flórián-kápolna
Rosalienkapelle in Schwabenhof
Szent Rozália-kápolna
Theodor-Kery-Straße
Figurenbildstock Ecce Homo
Ecce homo (Szenvedő Krisztus)
Am Nußfeld 2
Nikitsch (Füles)
Kath. Pfarrkirche hl. Laurentius
Szent Lőrinc rk. plébániatemplom
Kirchenplatz 5
Hl. Kreuz Kapelle (Gruftkapelle der Familie Zichy)
Szent Kereszt-kápolna (Zichy család kriptakápolnája)
Herz-Jesu-Kapelle
Jézus Szíve-kápolna
entlang der L228
Marienkapelle
Szűz Mária-kápolna
gegenüber Quellenstraße 10
Kapelle hl. Florian
Szent Flórián-kápolna
neben Hauptstraße 1
Schloss Gálosháza
Gálosháza kastélya
Hauptstraße 1
Figurenbildstock hl. Antonius
Páduai Szent Antal-szobor
vor Hauptstraße 158
Figurenbildstock hl. Johannes Nepomuk
Nepomuki Szent János-szobor
vor Kirchenplatz 5
Bildstock, Flagellatio (Ecce Homo)
Krisztus megostorozása (Ecce homo, Szenvedő Krisztus)
gegenüber Mittelgasse 6
Figurenbildstock Ecce Homo
Ecce homo (Szenvedő Krisztus)
vor Neugasse 2
Figurenbildstock hl. Urban
Szent Orbán-szobor
vor Hauptstraße 128
Kriegerdenkmal
Hősi emlékmű
vor Hauptstraße 123
Jesus auf dem Ölberg
Jézus az olajfák hegyén
vor Hauptstraße 147
Drei Kreuze
Három-kereszt
entlang der L228
Kroatisch Gereschdorf (Gyirót)
Kath. Pfarrkirche hl. Andreas
Szent András rk. plébániatemplom
Kirchengasse
Figurenbildstock, Familiensäule
Szent Család-szobor
neben Hauptstraße 59
Kroatisch Minihof (Malomháza)
Kath. Pfarrkirche Hl. Dreifaltigkeit
Szentháromság rk. plébániatemplom
Kirchenplatz
Friedhofskapelle Zur Auferstehung
Feltámadás temetőkápolna
Figurenbildstock, Antonisäule
Páduai Szent Antal a gyermek Jézussal
Kirchenplatz
Figurenbildstock, Familiensäule
Szent Család-szobor
Kirchenplatz
Mariensäule
Szűz Mária a kisded Jézussal
neben Hauptstraße 2
Gnadenstuhl
Kegyelem trónusa, Szentháromság-oszlop
Figurenbildstock Maria Immaculata am Friedhof
Mária Immaculata-szobor a temetőben
Oberloisdorf (Felsőlászló)
Kath. Pfarrkirche hl. Rochus
Szent Rókus rk. plébániatemplom
evangelische Kirche
evangélikus templom
Hauptstraße 2
Figurenbildstock hl. Johannes Nepomuk
Nepomuki SzentJános-szobor
vor Hauptstraße 1
Friedhofskapelle
temetői kápolna
Schulgasse 1a
Donatuskapelle
Szent Donát-kápolna
am Geissberg
Hubertuskapelle
Szent Hubertusz-kápolna
Waldkapelle
erdei kápolna
Feuerwehrmarterl
tűzoltósági képoszlop
gegenüber Schulgasse 11
Jakobsmarterl
Szent Jakab-szobor kápolnafülkében
Untere Pielgasse
Lourdesgrotte
Lourdes-i barlang
bei Obere Rabnitzstraße 15
Pestkreuz
Pestis-kereszt
bei Rotkreuzgasse 1
Dogmenkreuz
Dogmen-kereszt
Mühlgasse
Rustenkreuz
Ruszt-kereszt
Güterweg Geissberg
Kriegerdenkmal
Hősi emlékmű
Wegkreuz
útmenti kereszt
Güterweg Geissberg
Wegkreuz
útmenti kereszt
bei Rustenbach
OBERPULLENDORF (Felsőpulya)
Kath. Pfarrkirche hl. Clemens Maria Hofbauer
Hofbauer Szent Kelemen rk. plébániatemplom
Hauptstraße 66
Ortskapelle hl. Franziskus von Assisi
Assisi Szent Ferenc-kápolna
Hauptstraße 54
Weibergkapelle
szőlőhegyi kápolna
Ehem. Schloss Rohonczy, Haus Stephan
egykori Rohonczi-kastély, István-ház
Schlossplatz 4
Figurenbildstock hl. Johannes Nepomuk
Nepomuki Szent János-kápolna
neben Cafegasse 4
Mitterpullendorf (Középpulya)
Kath. Pfarrkirche hll. Simon und Judas Thaddäus
Szent Simon és Júdás Tádi apostolok rk. plébániatemplom
Ungargasse
Figurenbildstock, Antoniussäule
Szent Antal-oszlop
Pest-/Dreifaltigkeitssäule
Pestis-/Szentháromság-oszlop
Pilgersdorf (Pörgölény)
Kath. Pfarrkirche, hl. Ägidius
Szent Egyed rk. plébániatemplom
Pfarrplatz 1
Kapelle hl. Johannes Nepomuk
Nepomuki Szent János-kápolna
bei Johannesgasse 2
Kirchenruine
templomrom
Hohe Gasse 6
Figurenbildstock, Ägidisäule
Szent Egyed-oszlop
Ägydiplatz
Bildstock
képoszlop
vor Kirchschlagerstraße 2
Bubendorf im Burgenland (Lantosfalva)
Kath. Pfarrkirche hl. Florian
Szent Flórián rk. plébániatemplom
Dorfstraße 30
Kapelle hl. Johannes Nepomuk
Nepomuki Szent János-kápolna
neben Brunnwiese 1
Kriegerdenkmal
Hősi emlékmű
Deutsch Gerisdorf (Németgyirót)
Kath. Filialkirche Hl. Dreifaltigkeit
Szentháromság rk. fíliatemplom
Angerweg 1
Wegkapelle
Kriegerdenkmal
Hősi emlékmű
neben der Kirche
Kogl im Burgenland (Kúpfalva)
Kath. Pfarrkirche hl. Oswald
Szent Ozsvát (Oszvald) rk. plébániatemplom
Kogl 41
Kriegerdenkmal
Hősi emlékmű
neben der Kirche
Lebenbrunn (Létér)
Kath. Filialkirche hl. Ulrich
Szent Ulrik rk. fíliatemplom
Dorfplatz 1
Figurenbildstock, Sebastianssäule
Szent Sebestyén-oszlop
vor der Kirche
Kriegerdenkmal
Hősi emlékmű
neben der Kirche
Salmannsdorf (Salamonfalva)
Kath. Filialkirche Christi Himmelfahrt
Urunk mennybemenetele rk. fíliatemplom
Salmannsdorf 26
Marienkapelle
Szűz Mária-kápolna
Bildstock
képoszlop
bei Sallmansdorf 105
Denkmal der Zollwache
vámőrség emlékmű
bei der Kirche
Kriegerdenkmal
Hősi emlékmű
Steinbach im Burgenland (Kőpatak)
Kath. Filialkirche hl. Antonius
Szent Antal rk. fíliatemplom
Berggasse 2
Piringsdorf (Répcebónya)
Kath. Pfarrkirche hll. Johannes d.T. und Koloman und Friedhof
Keresztelő Szent János és Szent Kálmán rk. plébániatemplom és temető
Schulgasse 3
Figurenbildstock Maria Immaculata
Mária Immaculata-oszlop
gegenüber Rabnitzstraße 50
Gedenkkreuz Königin Luise
Lujza királyné (gőzhajó) emlékkereszt
Sulzgasse
Kriegerdenkmal
Hősi emlékmű
vor der Kirche
Sulzquelle
gyógyforrás
Sulzgasse
Raiding (Doborján)
Kath. Pfarrkirche hl. Antonius von Padua
Páduai Szent Antal rk. plébániatemplom
Dr. Paul Iby-Platz 1
Wegkapelle hl. Urban am Ragaberg
Szent Orbán útmenti kápolna
Figurenbildstock hl. Johannes Nepomuk
Nepomuki SzentJános-szobor
vor Kirchengasse 1
Figurenbildstock hl. Donatus am Friedhof
Szent Donát-szobor a temetőben
Kirchengasse 25
Madonna aus Međugorje
Međugorjei Szűzanya szobra a temetőben
Kirchengasse 25
Dr. Paul Iby Denkmal (eine Steingruppe mit Porträt-Tafeln)
Dr. Paul Iby püspök emlékműve (kőcsoport portétáblákkal)
Dr. Paul Iby-Platz
Franz Liszt-Geburtshaus
Liszt Ferenc szülőháza
Lisztstraße 45
Franz Liszt
Liszt Ferenc mellszobor
Franz Liszt-Platz
Bischofskreuz
Püspöki kereszt
Kriegerdenkmal
Hősi emlékmű
Lisztstraße
Ritzing (Récény)
Kath. Pfarrkirche hl. Jakobus der Ältere.
Idősebb Szent Jakab apostol rk. plébániatemplom
Kirchengasse 11
Rosalienkapelle
Szent Rozália-kápolna
Kapellenanger
Dreifaltigkeitskapelle
Szentháromság-kápolna
Kapellenanger
Kapelle Familie Weber
Weber család kápolnája
Helenenschacht
Kreuzigungsgruppe
kálvária-szoborcsoport
vor Kirchengasse 8
ehemalige Friedhofs- und Wehrmauer und Karner
egykori temető védőfala és sírkápolna
Kirchengasse 11
Mariensäule, Maria Immaculata
Mária Immaculata-oszlop
neben Hauptstraße 4
Förderturm Helenenschacht
Ilona-akna kitermelőtorony
Helenenschacht 5
Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus
a fasizmus áldozatainak emlékműve
neben dem Friedhof
Telekkreuz (TellerKreuz)
Telek-kereszt
Friedhofsweg
Rotes Kreuz (Krug-Kreuz)
Vörös-kereszt (Krug-kereszt)
Lange Zeile/Horitschonerstraße
Kräftenkreuz (Dankkreuz)
Kräften-kereszt
Langes-Kreuz
Langes-kereszt
Satzkreuz
Satz-kereszt
Buchenwaldkreuz
Buchenwald-kereszt
nördliche Ortsende
Waldbereiterkreuz
erdész-kereszt
Steinberg-Dörfl (Répcekőhalom-Dérföld)
Dörfl (Dérföld)
Kath. Filialkirche hl. Michael
Szent Mihály rk. fíliatemplom
Kirchberg 3
Wallfahrtskapelle Maria Bründl mit Kreuzweg und Oswaldikapelle
Mária kútja búcsújáró kápolna keresztúttal és Szent Ozsvát-kápolna
Bründlweg 6
Kapelle Hl. Johannes Nepomuk
Nepomuki Szent János-kápolna
Bründlweg 5
Friedhofskapelle
temetői kápolna
Kirchberg 2
Pest-/Dreifaltigkeitssäule
Pestis-/Szentháromság-oszlop
entlang der alten Bundesstraße
Alte Schmiede
régi kovácsműhely
Prof.-Anton-Reiterits-Platz 3
Steinberg (Répcekőhalom)
Kath. Pfarrkirche hl. Wenzel
Szent Vencel rk. plébániatemplom
Raiffeisengasse 2
Friedhofskapelle
temetői kápolna
Gnadenstuhl
Kegyelem trónusa
entlang der L332
Stoob (Csáva)
Kath. Pfarrkirche hl. Johannes der Täufer
Keresztelő Szent János rk. plébániatemplom
Kirchengasse 2
Bergkirche hl. Johannes d. T. (ehem. Pfarrkirche)
Keresztelő Szent János hegyitemplom (egykori plébániatemplom)
evangelische Pfarrkirche
evangélikus plébániatemplom
Hauptstraße 140
Feld-, Rochus- oder Rosalienkapelle
Szent Rókus/Szent Rozália-kápolna
Güterweg Unterfrauerhaid
Pest-/Dreifaltigkeitssäule
Pestis-/Szentháromság-oszlop
bei Keramikstraße 10
Friedhof mit Kalvarienbergstationen
temető keresztúttal, kálvária-szoborcsoport
Weltkriegsgefallene
Hősi emlékmű
Keramikbrunnen
kerámia szökőkút
Hauptplatz
Unterfrauenhaid (Lók)
Kath. Pfarr- und Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt
Nagyboldogasszony rk. plébánia és búcsújáró templom
Pfarrplatz 9
Friedhofskapelle
temetői kápolna
Pfarrplatz 9
Kreuzkapelle
Szent Kereszt-kápolna
Hauptstraße 14
Figurenbildstock Ecce Homo
Szenvedő Krisztus (Ecce homo)
bei Pfarrplatz 11
Dreifaltigkeitssäule
Szentháromság-oszlop
Feldgasse
Wehrmauer rund um die Kirche und den Friedhof
védőfal a templom és a temető körül
Schlangenkreuz
kígyó-kereszt
Friedensmahnmal zur Erinnerung an die Opfer der beiden Weltkriege
Hősi emlékmű
Pfarrplatz 11
Unterrabnitz-Schwendgraben (Alsórámóc-Répcefő)
Schwendgraben (Répcefő)
Kath. Filialkirche Mariä Himmelfahrt
Nagyboldogasszony rk. fíliatemplom
Kirchengasse
Unterrabnitz (Alsórámóc)
Kath. Pfarrkirche hll. Petrus u. Paulus und Friedhof
Szent Péter és Pál rk. plébániatemplom és temető
Johann-Fischer-Gasse 1
Schloss, ehem. Kastell
egykori kastély
Am Kastell 2
Gnadenstuhl
Kegyelem trónusa
neben Hauptstraße 52
Feuerwehrhaus
tűzoltószertár
Hauptstraße 50
Weingraben (Borosd)
Kath. Pfarrkirche hl. Magdalena und Friedhof
Szent Mária Magdolna rk. plébániatemplom és temető
Kirchenplatz
Mariensäule
Mária-oszlop
Kirchenplatz
Wegkapelle
útmenti kápolna
Landseergasse
Weppersdorf (Veperd)
Kath. Pfarrkirche Hl. Dreifaltigkeit
Szentháromság rk. plébániatemplom
evangelische Pfarrkirche
evangélikus plébániatemplom
Bildstock mit Pietà im Kreisverkehr
képoszlop Pietà-val a körforgalomban
Hubertuskapelle
Szent Hubertus-képolna
Wohnhaus, ehem. evangelische Schule
lakóház, egykori evangélikus iskola
Hauptstraße 121
evangelisches Pfarrhaus
evangélikus plébánia
Hauptstraße 117
Kalkgruben (Mészverem)
Tschurndorf (Csóronfalva)
Kath. Filialkirche unbeflecktes Herz-Mariä
Mária szeplőtelen szíve rk. fíliatemplom
Hauptstraße 40
Glockenstuhl/Wetterturm
harangláb/időjárási torony
vor Hauptstraße 48
Kindergarten, evangelischer Betsaal und Schule
óvoda, evangélikus imaterem és iskola
Hauptstraße 48
A lap tetejére!