WB - Hochneukirchen-Gschaidt - Kriegerdenkmal bei der Kirche, zwei Gedenktafeln an der Wand, dazwischen Kreuz mit Korpus in Gschaidt

Hochneukirchen-Gschaidt - Kriegerdenkmal bei der Kirche, zwei Gedenktafeln an der Wand, dazwischen Kreuz mit Korpus in Gschaidt

Kapcsolódó hivatkozások:

A lap tetejére!