FOTOPORT.HU - fotógalériák

templomok, kápolnák és keresztutak - Győr-Moson-Sopron megye

Acsalag
Szent Lőrinc rk. templom (Fő utca 22.)
Szentháromság-oszlop (Fő utca 38.)
Nepomuki Szent János (Petőfi Sándor utca 33.)
Szent Flórián és Szent Lőrinc (Fő utca 73.)
1956-os emlékmű
Hősi emlékmű és Milleniumi kettős fakereszt (templom mellett)
Szilágyi-Nagy kereszt a temetőben (Rákóczi Ferenc utca 2.)
Fehér kép (útszéli kereszt, a 8513-as út mentén, Csatárimajor felé)
Agyagosszergény
Szent László király rk. templom (Kossuth Lajos utca 14.)
Mária-oszlop (Arany János utca 1-3)
Szeplőtelen Szűz Mária (a település déli határában)
Szent Család-szobor (Kossuth Lajos utca 53.)
kőkereszt (Arany János utca 24.)
Kiss-Borbély-kereszt (8517-es út mentén)
Csorna
Jézus Szíve rk. templom (Szent István tér 37.)
Páduai Szent Antal temetőkápolna (Liget utca)
Őrangyal temetőkápolna (új temető, Kárpáti utca)
Nepomuki Szent János-kápolna és -szobor (Laky Döme utca 41/A.)
Mária-oszlop (Szent István tér)
Mária-szobor (Szent István tér)
Kmethy György (Szent István tér)
Hunyadi János-szobor (Soproni út 97.)
1848-as emlékmű (Szent Antal temető)
A vörösteror csornai áldozatainak emlékműve (Szent István tér 36.)
Szovjet hősi emlékmű (Szent István tér)
Petőfi-szobor (Thököly út 11.)
Holokauszt emlékmű (Soproni út és József Attila utca kereszteződése)
Győr - Újváros
Újváros Telepi Árpád-házi Szent Erzsébet rk. templom (Győr, Nép utca 25.)
Győr - Ménfőcsanak
Ménfői Nagyboldogasszony rk. templom (Győri út 95.)
Mária a kisdeddel (a ménfői rk. templom kertjében)
evangélikus templom (Győri út 152.)
Bezerédj-Esterházy-kastély (Győri út 90.)
Bezerédj-kápolna (Győri út 90.)
Páduai Szent Antal (Győri út 122-vel szemben, Fekete István utca kereszteződés)
Szent Korona (Győri út-Fekete István utca körforgalom)
Ménfőcsanaki emlékkő (Győri út-Fekete István utca körforgalom)
Szentháromság-szobor (Csanakhegyi út 2. előtt)
Millenniumi emlékpark (Csanakhegyi út 2-vel szemben, Győzelem u./Zsellér u.)
Rákóczi emlékkő és kopjafa (Rákóczi dűlő)
kőkereszt (Sokorópátkai út 117. előtt)
Szabó János huszárszázados emlékműve (Koroncói út 26. előtt)
Győr - Gyirmót
Szent László király rk. templom (Szent László út 27.)
Milleniumi kettős fakereszt (Szent László út 72-vel szemben)
útmenti kőkereszt (Szent László út Szertár köz kereszteződés)
útmenti kereszt (Szent László út 128-al szemben)
Győr - Győrújbarát
Nagybaráti Keresztelő Szent János születése rk. templom (Szent István utca 44.)
Kisbaráti Szeplőtelen fogantatás rk. templom a temetőben (Templomsor 40-42.)
evangélikus templom (Kis János utca 4.)
evangélikus imaterem haranglábbal (Baráthegy településrészen, Mélykút utca 1.)
II. Rákóczi Ferenc-szobor a Faluház előtt (Liszt Ferenc utca 9.)
Liszt Ferenc-mellszobor (Veres Péter utca 98.)
Báró Kisteleki Lévay Henrik (Baráthegy településrészen, Mélykút utca 1.)
Kossuth Lajos-mellszobor (Baráthegy településrészen, Csárdasor 48.)
Szűz Mária kiskápolna (Baráthegy településrészen, Akác körút 2-vel szemben)
útmenti feszület, pléhkrisztus (Baráthegy telelpülésrészen, Fenyves utca 47-el szemben)
Milleniumi emlékpark és kettős fakereszt (Erzsébet utca 39.)
Hősi emlékmű (Kisbarát településrészen, Fő utca 61-el szemben)
útmenti kőkereszt (Kisbarát településrészen, Fő utca 67 előtt)
Jánossomorja
Mosonszentpéteri Szent Péter apostol rk. templom (Bartók Béla utca 13.)
Mosonszentpéteri Hősi emlékmű (Rákóczi utca 52-vel szemben)
Trianon Emlékhely (Bartók Béla utca 13.)
Mosonszentpéteri Feltámadás temetőkápolna (temető utca vége)
Madonna a kisdeddel (Pullmann-kereszt) (Mosonszentpéter településrész, Ady Endre utca 19. előtt
Mosonszentjánosi Keresztelő Szent János születése rk. templom (Szabadság utca 30.)
Szűz Mária (Mosonszentjános településrész, a katolikus templom mellett)
Hármashalom-Országzászló emlékmű (Mosonszentjános településrész, a katolikus templom mellett)
Mosonszentjánosi Szent Kereszt temetőkápolna (Vásártér utca)
Szent István király rk. templom (Pusztasomorja, Szent István utca 34.)
Szent Vendel kápolna (Pusztasomorja, Szent István utca 65.)
Szentháromság-oszlop (Pusztasomorja, Tarcsai utca 41.)
Szent Rozália-oszlop (Pusztasomorja, Tarcsai utca 41.)
Szent István (Pusztasomorja, Szent István utca 61.)
Kimle
Szent Flórián kápolna (Horvátkimle, Kossuh Lajos 74-el szemben)
Nepomuki Szent János (Fő út 67 előtt)
Trianon emlékhely és kereszt (Híd utca vége)
Millenniumi kettős fakereszt (Fő út Híd utca kereszteződés)
Magyarkimlei Sarlós Boldogasszony rk. templom (Cseregle utca 1.)
Szentháromság-szobor (Magyarkimle, Fő út)
IV. Béla király-szobor (Magyarkimle, Fő út 73. mellett)
Szent Anna kápolna (Magyarkimle, Szabadság utca)
Novákpusztai Boldog Apor Vilmos rk. templom (Iskola utca)
Levél
Szent László király rk. templom (Újhelyi Imre tér)
Hősi emlékmű (Újhelyi Imre tér)
evangélikus templom (Ág utca)
Lébény
evangélikus templom (Damjanich utca 1.)
rk. temetőkápolna (Temető utca 22.)
Szent István-szobor (Templom tér)
Nepomuki Szent János-szobor (Hunyadi utca 1. számú ház sarkához építve)
Szent Flórián-szobor (Templom tér)
Zarándokok kútja (Templom tér)
Árpád-házi Szent Erzsébet-szobor (Fő út 78. előtt)
Millecentenáriumi emlékoszlop (Huba vezér parkban, a Damjanich utca és az Ady Endre utca találkozásánál)
Jubileumi kettőskereszt (Dózsa György utca és Hunyadi utca találkozásánál lévő kis parkban, buszforduló)
Pesti srác (Dózsa György utca és Hunyadi utca találkozásánál lévő kis parkban, buszforduló)
Trianoni emlékmű (Damjanich utca 1., az ev. templom kertjében)
Szabadság angyala (Iskola utca 12-vel szemben)
Emlékmű - A győztes 907-es pozsonyi csata 1100 éves évfordulójára (Iskolaköz éa a temető utca kereszteződésénél)
Pesti srác (Hunyadi utca 37.)
Szentháromság-szobor (Barátföldpuszta)
Varga-kereszt (Fő út Magyar utca kereszteződésénél)
Fehér-kép (Lébényből Mosonszentmiklósra vezető út mentén)
Harnisch- vagy Rauchwarter-kereszt (Lébényből Tárnokrétire vezető út mentén)
Bormási-kereszt (Lébényből Tárnokrétire vezető út mentén a bormászi kanyarban)
Regner-kereszt (Győrsövényház felé vezető út mentén)
Markotabödöge
Sopron
Szent György rk. templom
Szentlélek rk. templom
Szent István király rk. templom
Szent Júdás Tádé domonkos templom
Orsolyita Szeplőtelen Fogantatás rk. templom
Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek temploma
Nepomuki Szent János kápolna
Árpád-házi Szent Margit kápolna
evangélikus templom
evangélikus temetőápolna
Storno-kereszt (kálvária kereszt) (új temető)
Krisztus-szobor (új temető)
Pestis-oszlop (új temető)
Testvérület kereszt (régi temető)

Kapcsolódó hivatkozások: