Győr - Szeplőtelen Fogantatás és Szent István király rk. templom (Kármelita templom)

A kármelita rend címere, a lángpallost tartó kézből fodrozódó kétágú szalagon a rend jelmondata: „Zelo Zelatus sum pro Domino Deo exercituum" - „Buzgósággal buzgólkodtam a seregek Uráért, Istenért."
A timpanon alatti fülkében: Madonna-szobor (Diego Carlone).
A főpárkány alatti fülkében, baloldalt: Ávilai Szent Teréz
A főpárkány alatti fülkében, jobboldalt: Keresztelő Szent János

Győr - Szeplőtelen Fogantatás és Szent István király rk. templom (Kármelita templom)

Kapcsolódó hivatkozások:

A lap tetejére!