Győr-Nádorváros - Szentlélek rk. templom a nádorvárosi köztemetőnél, templombelső

A főbejárat felett található üvegablak: Lélek szerint éljetek.
Szent Antal, a Szentírás doktora (Berecz Ferenc).
Assisi Szent Ferenc hálaéneke (Berecz Ferenc).
Szent József-szobor a templom előcsarnokában (Berecz Ferenc, 1987).
Az emmauszi jelenet a templom előcsarnokában (Kákonyi Asztrik ferences szerzetes)
A templom szentélye, középen tabernákulum, felette kereszt, kétoldalt A két adoráló angyal.
A templom nagyorgonája.
”Krisztus az örök Lélek által önmagát ajánlotta fel szeplőtelen áldozatul érettünk Istennek.”
”Leszáll rátok a Szentlélek, erőben részesültök és tanúságot tesztek rólam egészen a föld végső határáig.”
A templom karzatívének 9 részből álló mozaikja (Tolnay Imre, Krizsán István).
Mária-szobor: Angyali üdvözlet (Rieger Tibor).
Szent Teréz fadomborműve a sekrestye felöli csigalépcső oldalfalán (Berecz József).
Irgalmas Jézus, mozaikkép (Krizsán Szilvia).
Mozaik keresztút (Tolnay Imre).
XII. állomás, bronz dombormű (Ferenczy Béni).
A templomtérben a hátsó falon, a keresztút fölött ötször két üvegablak látható (Kákonyi Asztrik, Mohay Attila).
1-2. ablak: „Akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai”.
3-4. ablak: „Isten szeretete kiáradt szívünkbe a Szentlélek által”.
5-6. ablak: „Az igazság lelke mindörökké veletek marad”.
7-8. ablak: „Ahol az Úr lelke, ott a szabadság”.
9-10. ablak: „Vegyétek a Szentleiket, akinek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyer”.

Győr-Nádorváros - Szentlélek rk. templom a nádorvárosi köztemetőnél

Kapcsolódó hivatkozások:

A lap tetejére!