FOTOPORT.HU - fotógalériák

templomok, kápolnák és keresztutak - Somogy vármegye - Tabi járás

Andocs - község
Szent Ferenc tér, 6505-ös út
Szent Erzsébet rk. templom
Nagytoldipuszta
Szentháromság-oszlop/szobor a kolostor előtt
Szent Ferenc tér, 6505-ös út
Assisi Szent Ferenc-dombormű (Kling József, 2008)
Szent Ferenc tér, 6505-ös út
Pietà a templom körítőfalának fülkéjében a déli oldalon
Szent Ferenc tér, 6505-ös út
képoszlop fa haranglábbal
Németsűrűpuszta 18-al szemben
Dózsa György utca végén a temetődombon
temetői kereszt 2, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral a temető déli végében
Dózsa György utca végén a temetődombon
kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral (1847) a templomkertben
Szent Ferenc tér, 6505-ös út
útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Szabadság tér 9-el szemben, 6514-es út/Rózsa Ferenc utca
Karsay-kereszt, útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral (1900)
Rákóczi Ferenc utca 16., 6514-es út
Szücs-Borbély-kereszt, útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Ady Endre utca, 6505-ös út/Árpád utca
útmenti kőkereszt korpusszal
Petőfi Sándor ut 51-el szemben, 6505-ös út
útmenti kőkereszt korpusszal (1939)
6505-ös út mentén, falutól délre, K-i oldal
útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
szőlőhegy, északi kereszt
útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
szőlőhegy, déli kereszt
útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
a déli faluvégtől keletre, 6505-ös úttól keletre
Hencz-kereszt, útmenti kőkereszt korpusszal
Németsűrűpuszta déli végén
útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
6522/6505, nágocsi elágazás
újszülöttek keresztje, útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral az Újszülöttek ligetében
Kossuth Lajos utca 31./Ady Endre utca, 6505-ös út
Hősi emlékmű a Szt. Ferenc ált. iskola előtt
Szent Ferenc tér 8./Petőfi Sándor utca
Mária-múzeum (Fekete Madonna köpenyei/palástjai)
Szent Ferenc tér, 6505-ös út
kopjafa a Szt. Ferenc ált. isk. előtt
Szent Ferenc tér 8./Petőfi Sándor utca
Bábonymegyer - község
Megyeri Kisboldogasszony rk. templom
Szent István utca 101., 6511-es út
református templom, megyeri falurész
Szent István utca 44., 6511-es út
református templom, bábonyi falurész
Dózsa György utca 39.
evangélikus templom, bábonyi falurész
Rudnay Gyula utca 29-el szemben
Bábonyi Szent Erzsébet-kápolna különálló haranglábbal
Dózsa György utca 23/2.
templomi kereszt, kőkereszt korpusszal a templomkertben (1885)
Szent István utca 101., 6511-es út
temetőkereszt, fakereszt korpusszal
Rudnay Gyula utca, bábonyi temető
hősi emlékmű az ev. templom kertjében
Rudnay Gyula utca 29-el szemben
Trianon-emlékmű
Szent István utca 44-el szemben
kopjafa faragott díszekkel a betyárok (Patkó Pista) emlékére
Rudnay Gyula utca, bábonyi temetőnél
Rudnay Emlékmúzeum és Rudnay-szobor
Rudnay Gyula utca 65.
Bedegkér - község
Szentháromság rk. templom
Bedeg, Fő utca 68-al szemben/Petőfi köz
evangélikus templom, Kéri falurész
Kér, Fő utca 24-el szemben
Mecseki-kápolna/Szent Kereszt-kápolna
Mecsek, Mecseki utca
Szentháromság-szobor a templomkertben
Fő utca 68-al szemben/Petőfi köz
templomi kereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral a templomkertben
Fő utca 68-al szemben/Petőfi köz
kálvária (kő)keresztek, középsőn korpusz és Mária-szobor a temetőben
Szécheni IStván utca/Mecseki utca
útmenti kőkereszt korpusszal és két Mária-szoborral (talapzaton és lent)
Fő utca 2., déli faluvég
útmenti kőkereszt korpusszal
Fő utca 92., északi faluvég
útmenti kőkereszt korpusszal
Petőfi köz, keleti faluvég, mg-i üzemnél
Horváth-kereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral a templomkertben
Rózsás, Rózsás utca
Bonnya - község
evangélikus-református templom
Kossuth Lajos utca 33.
Mindenszentek-kápolna
Petőfi Sándor utca 62.
harangláb
Petőfi Sándor utca
fa harangláb, Bonnyapuszta temető
6505-ös út, Fiad elágazásnál
fából készült védőépületben, oltár két kő, nőalakkal a kertben
Bonnyapuszta 19-es számú ház, 6505-ös út
temetőkereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Kossuth Lajos utca 1.
Bonnyai új kereszt, útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Kossuth Lajos utca/falu északi bejárati út
Vida-kereszt, útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral a kápolna mellett
Petőfi Sándor utca 62.
sport keresztje, útmenti kőkereszt korpusszal
focipálya
útmenti kőkereszt Mária-szoborral
településtől délre, Kossuth Lajos utca
Bödő-Takács-kereszt, útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral (1903)
Bonnyapusztától délre a 6505-ös út mentén, K-i oldal
Ketskés-Peztai-kereszt, útmenti kőkereszt korpusszal a szőlőhegyen
a falutól nyugatra fekvő Öreg-hegyen
Bonnyai horgásztavak (Udvaros farm)
a falutól keletre, Bonnyapuszta felé menet (65114-es út)
Fiad - község
tégla harangláb
Kossuth Lajos utca 22.
harangláb keresztje, útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Kossuth Lajos utca 22.
útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Kossuth Lajos utca 13.
temetőkereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
a haranglábnál nyugatra lévő utca végén
Kánya - község
Szent László király rk. templom
Ady Endre utca 1., 6509-es út/Kossuth utca
templomi kereszt, útmenti kőkereszt korpusszal
Ady Endre utca 1., 6509-es út/Kossuth utca
kálvária-kereszt, útmenti kőkereszt korpusszal
Ady Endre utca keleti vége
temetőkereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
temető, Fő utca 170-el szembeni utca végén
déli kereszt, útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Fő utca, 6509-es út/Táncsics utca
útmenti kőkereszt (feszület nélkül)
Fő utca, 6509-es út/Szabadság utca
Kapoly - község
Szent Mihály rk. templom
Szabadság utca 59.
református templom
Petőfi Sándor utca 18./Kossuth Lajos utca
Kuzik-Kiss-kereszt, útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Szabadság utca 59.
Joó-kereszt, útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
6511-es út/6516-os út, Szőlőhegy utca
Palkovics-kereszt, útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Kapolypuszta
Kára - község
Krisztus király rk. templom
Kossuth Lajos utca 19-el szemben
templomi kereszt, kőkereszt korpusszal a templomkertben
Kossuth Lajos utca 19-el szemben
temetőkereszt, kőkereszt korpusszal
Kossuth Lajos utca, déli faluvég, K-i oldal
északi kereszt, útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Kossuth Lajos utca 2., északi faluvég
öreghegyi-kereszt, útmenti kőkereszt korpusszal
Kárapuszta, 6516-os út mentén, É-i faluvég, K-i oldal
1. világháborúsh hősi emlékmű a templomkertben
Kossuth Lajos utca 19-el szemben
Kisbárapáti - község
Nagy Szent Teréz rk. templom
Bükki utca 1./Fő utca
Szűz Mária-szobor a templomkertben, É-i oldal
Bükki utca 1./Fő utca
templomkereszt/Táskai-Virág-kereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral a templomkertben (1902)
Bükki utca 1./Fő utca
útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral (1859)
Fő utca/Bükki utca
Somogyvári-kereszt, útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Fő utca 63.
útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Malom utca/Állomás utca
Hősi emlékmű
Fő utca/Bükki utca
Lulla - község
Szent Erzsébet rk. templom
Kossuth Lajos utca 39.
evangélikus-református imaház és fém harangláb
Kossuth Lajos utca 23.
Szent Erzsébet-szobor a templomkertben
Kossuth Lajos utca 39.
fogadalmi kereszt, kovácsoltvas kereszt kőtalapzaton korpusszal
Flóra-hegy (288 m), geodéziai mérőtoronytól délre
Kampis-kereszt, kőkereszt korpusszal a jakabpusztai temetőben
Jakabpuszta bej. úttal szemben, ÉK-i oldal
temetőkereszt, kőkereszt korpusszal
felvezető utca a Kossuth Lajos utca 23-21. között
Hősi halottak emlékműve a harangláb előtt
Kossuth Lajos utca 23.
Hely- és iskolatörténeti kiállítás
Kossuth Lajos utca 23.
Miklósi - község
Keresztelő Szent János rk. templom
Petőfi Sándor utca 50.
temetőkápolna
Petőfi Sándor utca 50.
Szentháromság-oszlop (1900)
Petőfi Sándor utca 50.
templomi kereszt, kőkereszt korpusszal a templomkertben(1886)
Petőfi Sándor utca 50.
temetőkereszt, őkereszt korpusszal
Petőfi Sándor utca 50.
útmenti kőkereszt korpusszal
Szabadság tér 5./Rózsadomb utca
keleti kereszt, kőkereszt korpusszal a szőlőhegyen
a keleti faluvégen
délkeleti kereszt, kőkereszt korpusszal a szőlőhegyen
Május 1. utca déli végén
1. világháborús hősi emlékmű
Petőfi Sándor utca 50.
Nágocs - község
Szent György rk. templom
Hősök tere 14.
református templom
Dózsa György utca 27.
Nepomuki Szent János-szobor
Ady Endre utca/Hősök tere
templomi kereszt, kőkereszt korpusszal a templomkertben
Hősök tere 14.
útmenti kőkereszt korpusszal a templomalatt az utcán
Hősök tere 12.
régi temető keresztje 1, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Táncsics Mihály utca 5., a temető K-i végében
régi temető keresztje 2, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral (1890)
Táncsics Mihály utca 5., a temető Ny-i végében
új temető keresztje, kőkereszt korusszl (1999)
Táncsics Mihály utca 30.
Roth-Sikentanz-kereszt, útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral (1902/2000)
Kossuth Lajos utca 1./Hősök tere 5.
Turul-szobros hősi emlékmű
Ady Endre utca/Hősök tere
Könyv-szobor a kastélyparkban
Ady Endre utca 15., K-i oldal
kopjafa a sarkon lévő kis parkban
6522-es út/Hősök tere
mesterségek fája a sarkon lévő kis parkban
6522-es út/Hősök tere
Zichy-kastély
Ady Endre utca 15./Park utca
Zichy-mauzóleum a kastélyparkban
Ady Endre utca 15./Park utca
Sérsekszőlős - község
Szent Mihály rk. templom
Rákóczi Ferenc utca 25.
tégla harangláb az egykori iskola mellett
Szabadság utca 18.
Szűz Mária a kisded Jézussal a templom mellett, attól délre
Rákóczi Ferenc utca 25.
templomi kereszt/Pék-Hammer-kereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral (1911)
Rákóczi Ferenc utca 25.
Hegyi-Pajtli-kereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Arany János utca/Béke utca, északi faluvégen
Somogyacsa - község
Szent Flórián rk. templom
Kossuth Lajos utca
Gerézdpusztai Szent Márton-kápolna
Fő út, 6508-as út
stációs keresztút, kálvária-keresztekkel
Kossuth Lajos utca elején
kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral a templomkertben
Kossuth Lajos utca
somogyacsai elágazás-kereszt, útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Petőfi Sándor utca/Kossuth Lajos utca
temetőkereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Petőfi Sándor utca, déli faluvég
Simonics-kereszt, útmenti kőkereszt korpusszal
somogyacsai elágazás, 6508-as út, északi faluvég
kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral a kápolna előtt
Gerézdpuszta, Fő út, 6508-as út
útmenti kőkereszt korpusszal
Gerézdpuszta, Fő út, 6508-as út/Mező utca
1. világháborús hősi emlékmű a templomkertben
Kossuth Lajos utca
Pogány-dombi földvár kilátással
a falutól nyugatra
Gerézdi-tavak
Gerézdpuszta, Fő út, 6508-as út
Somogydöröcske - község
Arpád-házi Szent Erzsébet rk. templom
Keleti utca
evangélikus templom
Keleti utca 43.
1. világháborús emlékmű az ev. templom mellett
Keleti utca 43.
2. világháborús emlékmű a községháza mellett
Keleti utca 80.
Kecske-hegyi kilátó
a falu határától délre
Somogyegres - község
Szent Fülöp és Jakab rk. templom
Kossuth Lajos utca 20.
Szentháromság-oszlop a templomkertben
Kossuth Lajos utca 20.
templomi kereszt, kőkereszt korpusszal a templomkertben
Kossuth Lajos utca 20.
temetőkereszt/Finta-Gáspár-kereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral (1894)
Petőfi Sándor utca, déli faluvég
Kovács-Fábián-kereszt, útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral (1939)
Petőfi Sándor utca 4.
útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Petőfi Sándor utca 53.
Kőrösi-Sülle-kereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral (1901)
Kossuth Lajos utca 70.
Hősi emlékmű
Kossuth Lajos utca 20.
Somogymeggyes - község
Magyarok Nagyasszonya rk. templom
Fő utca 9.
evangélikus templom
Fő utca 61.
kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral (1925)
Hársfa utca 1.
Szorosad - község
Szent József rk. templom
Petőfi Sándor utca/6508-as út/Árpád utca
templomi kereszt, kőkereszt korpusszal a templom előtt
Petőfi Sándor utca/6508-as út/Árpád utca
temetőkereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral (1864)
6508-as út/Árpád utca
Kari-kereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral (1929)
szőlőhegy, a falutól délre
Útmenti kőkereszt korpusszal
6508-as út mentén Törökkoppány felé az É-i oldalon
1. világháborús emlékmű a templomkertben
Petőfi Sándor utca/6508-as út/Árpád utca
2. világháborús emlékmű a templommmal szemben
Petőfi Sándor utca 17./6508-as út
TAB - város
Templom tér 8.
evangélikus templom
Fő tér/Ady Endre utca 4-el szemben
református templom
Kossuth Lajos utca 39., 6511-es út
Kossuth Lajos utca, 6511-es út/Petőfi Sándor utca
Szent Flórián-szobor a tűzoltóság épülete előtt
Kossuth Lajos utca 148/A., 6511-es út
temetőkereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral (1944)
Szeder utca
Báró Roden-kereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral (1861)
Kossuth Lajos utca 107., 6511-es út/Dobó Katalin utca
kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Dózsa György utca 51/B.
kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Kisfaludy utca, 6509-es út, Iregszemcsei elágazó/Szt. István utca
útmenti kőkereszt korpusszal
Ugajpuszta, 6511-es út mentén, keleti faluvég
szőlőhegyi kereszt, útmenti fakereszt bádog korpusszzal
Kisfaludy utca, 6509-es út
2. világháborús emlékmű
Kossuth Lajos utca 47., 6511-es út
József Attila utca 2/A./Templom tér
Takáts Gyula költő ülő, bronz szobra
Fő tér/József Attila utca 4./Mártírok út
Az 1848-as forradalom 150. évf. emlékére, emléktábla
Fő tér/József Attila utca 4./Mártírok út
Kossuth Lajos születésének 200. évfordulója, emléktábla
Fő tér/József Attila utca 4./Mártírok út
1919-es mártírok emlékműve
Kossuth Lajos utca 63.
szobor a Szabadság parkban
Kossuth Lajos utca, 6511-es út/Orgona utca
Rajzoló fiú
Virág utca/Óvoda utca
Welsersheim-kastély/Dr. Takács Imre Szociális Otthon
Kossuth Lajos utca 107., 6511-es út
Tengőd - község
Szent Péter és Pál apostolok rk. templom
Vörösmarty utca 113./Pázmány Péter köz
református templom
Dózsa György utca 317-318 között/Petőfi Sándor utca 146-147 között
templomi kereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Vörösmarty utca 113./Pázmány Péter köz
temetőkereszt, kőkereszt korpusszal
Deák Ferenc utca, a déli faluvégen
temető előtti kereszt, útmenti kőkereszt korpusszal
Deák Ferenc utca, a déli faluvégen
útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Petőfi Sándor utca 88.
útmenti kőkereszt (korpusz nélkül)
6509-es út mentén a falutól keletre
útmenti fakereszt (korpusz nélkül)
Dózsa György utca 274./Széchenyi utca 285.
Hősi emlékmű az önkormányzattal szemben lévő parkban
Petőfi Sándor utca 32-vel szemben
56-os emlékmű az önkormányzattal szemben lévő parkban
Petőfi Sándor utca 32-vel szemben
Torvaj - község
Nagyboldogasszony rk. templom a temetőben
Kossuth Lajos utca 1.
evangélikus templom
Kossuth Lajos utca 63.
tégla építésű harangláb
Kossuth Lajos utca 23.
temetőkereszt/Horgos-Szabó-kereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral (1895)
Kossuth Lajos utca 1.
Szabó-Guzslován-kereszt (1889)
Kossuth Lajos utca/Petőfi Sándor utca
Matula-kereszt, kőkereszt korpusszal (1873)
Kossuth Lajos utca 77.
útmenti kőkereszt korpusszal
Petőfi Sándor utca végén/Szőlőhegyi út eleje/Réti föld
útmenti kőkereszt korpusszal, fülkében kis Mária-szoborral
Kossuth Lajos utca 90-el szemben, déli faluvégen
világháborús hősi emlékművek
Kossuth Lajos utca/Petőfi Sándor utca
Törökkoppány - község
Alexandriai Szent Katalin rk. templom
Táncsics Mihály utca/Kossuth Lajos utca/Petőfi Sándor utca
Szőlőhegyi Szentháromság-kápolna
Kápolna-hegy, kápolnai-horhó
Szentháromság-oszlop a templomkertben
Táncsics Mihály utca felöli oldalon
II. János Pál pápa bronz mellszobra a templomkertben
Táncsics Mihály utca felöli oldalon
templomi kereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral a templomkertben
Petőfi Sándor utca 1., nyugati oldalon
templomi kereszt, kőkereszt korpusszal a templomkertben
Petőfi Sándor utca felöli oldalon
Somogyvári-Szabó-kereszt, útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral két oldalalakkal (1916)
Bajcsy-Zsilinszky Endre utca/Petőfi Sándor utca
kálvária-keresztek
Kossuth Lajos utca, 6508-as út/Béke utca
Kurucz-kereszt, szobor a szőlőhegyi kápolna mellett (1927)
Kápolna-hegy, kápolnai-horhó
Jani-Holc-kereszt, útmenti kőkereszt korpusszal a szőlőhegyi kápolna mellett
Kápolna-hegy, kápolnai-horhó
útmenti kőkereszt korpusszal
Kossuth Lajos utca 30./Dózsa György utca
temetői kereszt, kőkereszt (korpusz nélkül)
Dózsa György utca, északi faluvég
Első és második világháborús hősök emléktáblája
a templom bejárata mellett jobbra és balra
A második világháborúban elesett helyi hősök és elhurcoltak emléktáblája
Petőfi Sándor utca felöli oldalon
Koppány vezér fából faragott szobra az azonos nevű szabadidőparkban
Kossuth Lajos utca 41.
Félholdas csorgókút/oroszlános-kút a templomkertben
Kossuth Lajos utca, 6508-as út
Gül Baba bronz ülőszobra
Kossuth Lajos utca 68.
Petőfi Sándor bronz fejszobra
Kossuth Lajos utca 68.
malomkő (egykori Erzsébet-malom)
Kossuth Lajos utca 51. közelében
Török-kút a Cseszmei-erdőben
a falutól délre
Gyertyánosi-forrás (Cseszmei-víz)
a falutól délre
Zala - község
Búnbánó Magdolna rk. templom
Kossuth Lajos utca 13.
templomi-kereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral (1856/1913)
Kossuth Lajos utca 13. a templommal szemben
temetői-kereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Zichy Mihály utca
temetői-kereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
a déli faluvég bekötőút végén É-i oldal
útmenti kőkereszt
Zichy Mihály utca elején
útmenti kőkereszt
Zichy Mihály utca
déli kereszt, útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Zichy Mihály utca/temető felé bekötő út, déli faluvég
Kishegyi-kereszt, útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Kishegy, északi faluvég
Zrényi-kereszt, útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
a szőlőhegy (Kishegy) bejáratánál, északi faluvég
útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral a buszufordulóban
Bótapuszta, Petőfi Sándor utca 3.
Bomba-emlékmű a Zichy parkban
a Zichy Emlékházzal szemben
Zichy Mihály Emlékmúzeum/Zichy-kúria
Zichy Mihály utca 20.
Zichy Mihály emléktáblája a múzeum falán
Zichy Mihály utca 20.
Zics - község
Sarlós Boldogasszony rk. templom
Dózsa György utca 9-el szemben/Kossuth Lajos utca
templomkereszt, feketére festett fakereszt korpusszal a templomkertben
Dózsa György utca 9-el szemben/Kossuth Lajos utca
temetőkereszt, kőkereszt koprusszal és Mária-szoborral
Szabadság utca/Zrínyi Miklós utca
Heil-kereszt, útmenti kőkereszt korpusszal (1876)
Petőfi Sándor utca, 6523-as út/Kossuth Lajos utca
Hősi emlékmű a faluház előtt
Petőfi Sándor utca 1., 6516-os út
fakereszt festett, bádog korpusszal
szőlőhegy, a falutól délre
Zichy-kúria
Kossuth Lajos utca 13.
A lap tetejére!