FOTOPORT.HU - fotógalériák

templomok, kápolnák és keresztutak - Vas vármegye

Sárvári járás
Bejcgyertyános
Petőfi Sándor utca 76.
Hidegkúti Kisboldogasszony-kápolna
Hidegkút, kék ● jelzés
Felsőbejc, Kossuth Lajos utca 2. kertjében
Fehér-kereszt, kőkeresz korpusszal és Mária-szoborral
Felsőbejc, Kossuth Lajos utca 8-tól észak-keletre
útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Szabadság utca/Petőfi Sándor utca/Béke utca
útmenti feszület
Petőfi Sándor utca 33., az utca végén
útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Szabadság utca 57./a hidroglóbusznál, 8439-es út
útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Szabadság utca 57.+300 m, 8439-es út Nyőgér felé
útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
+430 m, 8439-es út Nyőgér felé
útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
+260 m, 8439-es út Nyőgér felé
útmenti kőkereszt Mária-szoborral
+190 m, 8439-es út Nyőgér felé
Hősi emlékmű
Szabadság utca/Béke utca
Mária Terézia-forrás
kék ● jelzés
Köztársaság tér 30.
Köztársaság tér 8.
Köztársaság tér 2.
Hunyadi utca 33.
Széchenyi utca 16.
temetői kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Kossuth Lajos utca/Vasút utca
útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Petőfi Sándor utca/Széchenyi utca
Bögöt
Assisi Szent Ferenc rk. templom
Sárvári út 1.
Szentháromság-oszlop a templom előtti parkban
Sárvári út 1.
templom-kereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral templomkertben
Sárvári út 1.
útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
8458-as út/Tóth György utca
Németh-Sali-kereszt, útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Deák Ferenc utca 43. mellett
temetőkereszt, útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Erdészház utca
Kék túra-kereszt, útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
8458-as út mentén, a keresztező K jelzésnél
Milleniumi-szoborcsoport, fafaragás (Assisi Szent Ferenc, Szent István király és Gizella királyné)
Sárvári út 1.
Hősi emlékmű
Sárvári út 1., autóbusz forduló
Bögöte
Keresztelő Szent János rk. templom
Jókai Mór utca 2.
Szent Izidor és Szent Notburga Szűz Máriával
Szabadság utca 70. ház homlokzatán
Mária a kisded Jézussal
Szabadság utca 68.
Soós-Varga-kereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Rákóczi utca 34-el szemben
kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Szabadság utca 62. kertjében
Szilágyi-Horváth-kereszt, kőkereszt korpusszal
Szabadság utca 17. mellett
temetőkereszt, kőkereszt korpusszal
Jókai Mór utca 2.
?as József-kereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral a temetőben
Jókai Mór utca 2.
Kiss-Szili-kereszt, kőkereszt a temetőben
Jókai Mór utca 2.
Batthyány Ervin emlékmű
Szabadság utca 53. (Műv. Ház) előtti téren
Díszkút
Szabadság utca 53. (Műv. Ház) előtti téren
Nadler Herbert, teljes alakos szobor, fafaragás
Szabadság utca 53. (Műv. Ház) előtti téren
Batthyány Ervin-emléktábla és portrédombormű a művelődési ház homlokzatán
Szabadság utca 53.
Hősi emlékmű
Szabadság utca 18.
Horváth-kastély
Felsőmajor
István-hegyi kilátó (172 m)
István-hegy
Chernelházadamonya
Fő utca 26./Vasút utca, Damonya falurész
Lourdes-i barlang/kápolna
Fő utca nyugati végétől északra, Damonya falurész
chernelházi harangtorony
Fő utca 104., Chernelháza falurész
Fő utca 26./Vasút utca, Damonya falurész
Kis Szent Teréz hódolata a gyermek Jézus előtt
Vasút utca 5., a falu északi végén az út mellett, Damonya falurész
Patrona Hungariae-szobor
Fő utca nyugati végén, a damonyai temető felé, Damonya falurész
útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral a harangtorony közelében
Fő utca 102., Chernelháza falurész
útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Fő utca 64. előkertjében, Damonya falurész
Bő-i kereszt, útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
8614-es út mentén az Északi oldalon
Chernel László és Szeremley Eszter házassági címere a harangtorony keleti oldalán
Fő utca 104., Chernelháza falurész
Fő utca 26., Damonya falurész
Simon-kúria
Fő utca 59., Damonya falurész
Csánig
Mindenszentek rk. templom
Fő utca 30.
evangélikus imaház
Fő utca/Petőfi Sándor utca 1.
harangláb
Fő utca/Petőfi Sándor utca 2.
Hősi emlékmű
Fő utca/Petőfi Sándor utca 1.
Csénye
Ady Endre utca 1./Petőfi Sándor utca
Deák Ferenc utca 1./Vasút utca
Patrona Hungariae-szobor
8458-as út mentén Bögöt felé az északi oldalon
temetőkereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Árpád utca 2.
temetőkereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Arany János utca végén, a falu északi határán
Szabó-kereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral a temetővel szemben
Arany János utca végén, a falu északi határán
Szabó-Süle-kereszt a templomkertben, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Petőfi Sándor utca/Ady Endre utca 1.
Czeglédi-Rudaits-kereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Sport utca 20-al szemben
fakereszt korpusszal az Árpád utca (8458-as út) végén
a 8458-as út mentén a falu keleti határában
Hősi emlékmű
Árpád utca/Arany János utca
Gérce
Szent Kereszt felmagasztalása rk. templom
Kossuth Lajos utca 235./Dózsa telep
evangélikus templom
Kossuth Lajos utca 90./Kossuth telep 1.
Szent István-mellszobor az önkormányzat épülete előtt
Kossuth Lajos utca 49.
Szent Orbán-szobor, terméskő fülkében
Polgár-hegy
Pethő-kereszt a rk. templom mellett
Kossuth Lajos utca 235.
Ajánló-kereszt, kőkereszt korpusszal
Kossuth Lajos utca 4.
Hegykapu-kereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
84155-ös út mentén, a hegykapunál
Farkas-kereszt, kőkereszt korpusszal
84155-ös út mentén, a hegykapu után a falu irányában
Hősi emlékmű, kőoszlopos kerítéssel körbevéve
Kossuth Lajos utca 37.
Gór
evangélikus imaház
Szécheni utca 31.
Széchenyi utca 56.
Mária-szobor
Rákóczi Ferenc utca 43.
Széchenyi utca 1.
Hegyfalu
Szent Kereszt felmagasztalása rk. templom
Kossuth Lajos utca 4.
evangélikus harangtorony
Kossuth Lajos utca 30.
Immaculata-szobor a templomkertben
Kossuth Lajos utca 4.
Rozman József síremléke Krisztus -szoborral a temetőben
Kossuth Lajos utca 92.
temetőkereszt, kőkereszt korpusszal
Kossuth Lajos utca 92.
temetőkereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Kossuth Lajos utca 92.
útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
86-os/8632-es út kereszteződésében Pósfa felé
Széchenyi-kastély (Vas megyei idősek otthona)
Kossuth Lajos utca 2.
Hosszúpereszteg
Szent István király rk. templom
Pordán László tér
temetői kápolna
Hunyadi utca 1.
Nepomuki Szent János-szobor kápolnafülkében
Árpád utca 102., a Kodó-pataknál
Szentháromság-oszlop a templomtól délre
Pordán László tér/Árpád utca 77.
Szent Flórián (fafaragás) szoborfülkében a templomtól északra
Pordán László tér/Árpád utca
Patrona Hungariae-szobor
8-as főút mentén, egy major felé bekötő út mentén
templomkereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Pordán László tér, a templom keleti oldalán
temetőkereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Hunyadi utca 1.
temetői fakereszt festett bádog korpusszal
Hunyadi utca 1.
Korát-kereszt, útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Árpád utca 119., a templomtól északra/Flórián-szoborral szemben
Burdohány-kereszt, útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Árpád utca 51.
Molnár-kereszt, útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Árpád utca 71.
Sós-Kovács-kereszt, útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Ady endre utca/Rákóczi Ferenc utca/Arany János utca
útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Arany János utca végén/Kossuth Lajos utca
útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Árpád utca 91-től nyugatra, alsó-hegyi elágazásánál
Kandó-Németh-kereszt, útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Árpád utca/Széchenyi utca (8-as út)
Dénes-Koráth-kereszt, útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Kecske-hegyen (196 m)
TSZ-kereszt a faluhatárnál
a Deák Ferenc utca végétől keletre, az egykori TSZ előtt
Farkas-Korát-kereszt, útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
8-as út mentén, (egykori) Kisgécseny major felé vezető bekötőútnál
szántóföldi-kereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral (Káld felé)
a K jelzés mentén, a Sós-Kovács-kereszttől északra
Hősi emlékmű a posta épülete előtt
Széchenyi utca 18.
kerámia falikép az ált. iskola/műv. ház bejáratánál
Széchenyi utca 17.
Ikervár
Rába utca 54.
Patrona Hungariae-szobor
Gróf Batthyány Lajos utca 6.
Gróf Batthyány Lajos utca 1./Rába utca
temetőkereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Gróf Batthyány Lajos utca/Petőfi Sándor utca
útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral az ált. iskola előtt
Kossuth Lajos utca 4.
útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral a ház kertjében
Gróf Batthyány Lajos utca 99.
útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
József Attila utca/Kinizsi Pál utca
útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
8443-as út mentén Ikervár felé
Gróf Batthyány Lajos utca 2./Kossuth Lajos utca
Millenniumi emlékkereszt
Kossuth Lajos utca/Ady Endre utca
Hősi emlékmű
Kossuth Lajos utca/Ady Endre utca
Batthyány-kastély
Gróf Batthyány Lajos utca 2.
Jákfa
Szent Mihály rk. templom a temetőben
Kossuth Lajos utca 97.
evangélikus harangtorony és imaház
Terestyénfa, Tölgy utca 17.
harangtorony
Terestyénfa, Kossuth Lajos utca 43.
fa harangláb
Terestyénfa, Kossuth Lajos utca 33-al szemben
fa harangláb
Rábakövesd, Kövesdi út 83.
Nepomuki Szent János-szobor
Rábakövesd, Kövesdi út 67.
útmenti fülkeszobor az emlékparkban a templom közelében
Kossuth Lajos utca 97.
Solonics-kereszt, kőkereszt korpusszal a templom előtt a temetőben
Kossuth Lajos utca
Rövid-Mészáros-kereszt
Kossuth Lajos utca 73./Zsédenyi utca
temetőkereszt, kőkereszt korpusszal az új temetőben
Kossuth Lajos utca, a sportpálya mellett
Szelestey-kereszt
Tölgy utca 1./Kossuth Lajos utca
útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Rábakövesd, Kövesdi út 89-el szemben
útmenti fakereszt festett bádog korpusszal és különálló Mária-szoborral
Rábakövesd, Kövesdi út, a település déli végét jelző táblánál
Trianon-emlékmű az emlékparkban a templom közelében
Kossuth Lajos utca 97.
1956-os emlékmű az emlékparkban a templom közelében
Kossuth Lajso utca 97.
Hősi emlékmű
Terestyénfa, Kossuth Lajos utca 33-al szemben
Káld
Keresztelő Szent János rk. templom
Berzsenyi Dániel utca 11.
evangélikus harangtorony
Mária utca 47.
Szentháromság-szobor a templom mellett
Berzsenyi Dániel utca 11.
Nepomuki Szent János-fülkeszobor
Berzsenyi Dániel utca 12.
Szent István-szobor a volt iskola előtt
Berzsenyi Dániel utca 5.
Anya gyermekével, képoszlop
Mária utca 2./Berzsenyi Dániel utca
templomi-kereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral a templomkertben
Berzsenyi Dániel utca 11.
útmenti kőkereszt korpusszal
Berzsenyi Dániel utca 17. ház templom felöli, déli oldalán
Kerekeskút-kereszt, útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Berzsenyi Dániel utca 51., a kerekeskút mellett
Illa István-emlékkereszt/Kőhidi-kereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
a 8437-es út mentén, a Csikászó-patak hídja közelében
Farkas-kereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Árpád utca 38-tól ÉK-re, Köcsk felé
útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral a falutól délre
8437-es út (Pusztalánci utca) mentén Vashosszúfalu felé
fakereszt Molnár László emlékére a Pilóta-dombon
Farkas-erdő, K ▲ jelzés mentén
Széchenyi István-dombormű
Széchenyi István utca 1. falán/Berzsenyi Dániel utca
Kossuth Lajos-dombormű
Berzsenyi Dániel utca 19.
Káldi György-dombormű
Berzsenyi Dániel utca 12.
Berzsenyi Dániel-dombormű
Berzsenyi Dániel utca 2.
II. Rákóczi Ferenc-dombormű az iskola északi kerítésfalán
Rákóczi Ferenc utca 2.
Az élet lángja, a Káldy-kastély előtt
Berzsenyi Dániel u. 23.
Hősi emlékmű a templom mellett
Berzsenyi Dániel utca 5./Szabadság utca
Tavaszköszöntő, relief a faluház falán
Berzsenyi Dániel utca 5.
Káldy-kastély
Berzsenyi Dániel utca 25.
Maróthy-kastély
Berzsenyi Dániel utca 1.
Scherg Lörinc-kilátó (201+12 m)
a Farkas-erdő szélén, K ▲ jelzés mentén
Kenéz
Kossuth Lajos utca 7.
Patrona Hungariae-szobor
Kossuth Lajos utca 49./Petőfi Sándor utca 1.
Pietà-s kereszt (sérült, kereszt letörve)
Rákóczi Ferenc utca 7. kertjében
templomi-kereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral a templom előtt
Kossuth Lajos utca 7.
útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Rákóczi Ferenc utca 2.
temetői-kereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Petőfi Sándor utca 17.
útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
a 8443-as út mentén a falutól ÉNY-ra Bozzai felé
útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
a 8443-as út mentén a falutól keletre Pecöl felé
I. világháborús emléktábla a templom bejárata felett
Kossuth Lajos utca 7.
II. világháborús emlékmű a templom előtt
Kossuth Lajos utca 7.
Megyehíd
templomi-kereszt a templom közelében
Fő utca 23.
temetőkereszt, kőkereszt korpusszal
Fő utca/Sárdy utca
Megyehídi-kereszt, útmenti kőkereszt korpusszal és Mária szíve ábrázolással
Dózsa György utca 1./Fő utca
útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
a 8443-as út mentén a falutól/temetőtől DNY-ra Pecöl irányában
útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
a 8443-as út mentén Pecöl határában
Meggyeskovácsi
Szent Kozma és Damján rk. templom (Rábakovácsi falurész)
Március 15. tér 4.
harangtorony (Rábakovácsi falurész)
Kossuth Lajos utca
balozsameggyesi harangtorony
Balozsai utca 16.
temetői kápolna és kőkereszt (Balozsameggyes falurész)
Szabadság utca
egykori Bejczy-kastély és Szent Margit-kápolna a kastélykertben
Jánosmajor 5.
képoszlop szoborfülkében Szent Vendel-szoborral (Balozsameggyes falurész)
Szabadság utca 9. előtt
képoszlop a szoborfülkében Szűz Mária a kisded Jézussal (Balozsameggyes falurész)
Szabadság utca 2/A-val szemben
temetői kereszt (Rábakovácsi falurész)
Kossuth Lajos utca 108-al szemben
Kőkereszt korpusszal és a talapzaton Szűz Mária-szoborral
Szabadság utca és Balozsai utca
Kovácsi birtokos-kereszt (Rábakovácsi falurész)
Március 15. tér
Kondora-Csizmazia-kereszt (Rábakovácsi falurész)
Kossuth Lajos utca 16. előtt
egykori Battyányy-Arz-kastély (Rábakovácsi falurész)
Petőfi park
Mesterháza
Jekelfalussy-kastély és timpanonos kerti ház
Petőfi Sándor utca 9.
Nagygeresd
Petőfi Sándor utca 129.
Petőfi Sándor utca 64.
harangtorony, Kisgeresd
Szabó Lajos utca 29.
Nemesládony
Rákóczi Ferenc utca, a falu nyugati végén
evangélikus templom
Kossuth Lajos utca 16.
Rákóczi Ferenc utca, a falu nyugati végén
Mohás-kereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Rákóczi Ferenc utca, a falu nyugati végén
Hősi emlékmű
Rákóczi Ferenc utca, a falu nyugati végén
Nick
Szent Anna rk. templom
Petőfi Sándor utca/Kőris utca
Nepomuki Szent János-szobor fülkében a templomkertben
Petőfi Sándor utca/Kőris utca
útmenti képoszlop/Fehér-kereszt
Műgát felé vezető út mentén a keleti oldalon
Árokháti Szűz Mária-szobor
Műgát felé vezető út mentén a déli oldalon
Szent Márton-emlékhely, fából faragott domborművel
Gyöngyvirág utca 12. közelében
templomi-kereszt 1., kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral a templom előtt
Petőfi Sándor utca/Kőris utca
templomi-kereszt 2., kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral a templom előtt
Petőfi Sándor utca/Kőris utca
Nicki-kereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral a templom előtt
Rákóczi Ferenc utca/József Attila utca
Östör-Vincze-kereszt, útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
a 8447-es út mentén Uraiújfalu felé, a falutól DNY-ra
Országzászló, Nick 800 éves - a templom előtt
Petőfi Sándor utca/Kőris utca
1956-os emlékmű/fakereszt a templom melletti parkban, a Nicki-tölgy mellett
Rába utca/Rákóczi Ferenc utca
Szovjet hősi emlékmű a temető közelében
Petőfi Sándor utca
Nyőgér
Petőfi Sándor utca 58.
Petőfi Sándor utca 58.
Mária-szobor a temető után
8439-es út mentén Bejcgyertyános felé
útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Petőfi Sándor utca 19.
útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Petőfi Sándor utca 2..
temetőkereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Petőfi Sándor utca 95.
útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral a temető után
8439-es út mentén Bejcgyertyános felé
útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
8439-es út mentén Bejcgyertyános felé+550 m
útmenti kőkereszt Mária-szoborral
8439-es út mentén Bejcgyertyános felé+470 m
Petőfi Sándor utca 18.
Petőfi Sándor utca 18.
Ölbő
Szent Miklós rk. templom
Fő utca 23.
Nepomuki Szent János-szobor a templom előtt
Fő utca 23.
Ölbői-kereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Sárvári út 6.
temetőkereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Sárvári út végén a keleti oldalon
Feltámadunk-kereszt a temetőben, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Sárvári út végén a keleti oldalon
Liget-kereszt
Dózsa György utca 35.
pléhkisztus, útmenti fakereszt festett bádog korpusszal
Kossuth Lajos utca végén Kisölbő felé
Fazekas-Pukler-kereszt, útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
a 8446-os út mentén Rábasömjén felé első kanyarban
pléhkrisztus, útmenti fakereszt festett bádog korpusszal
a 8446-os út mentén Rábasömjén felé második kanyarban
Milleniumi kettős fakereszt
Fő utca 29./Sárvári út
Hősi emlékmű az önkormányzattal szemben
Fő utca 29./Sárvári út
1956-os emlékmű
Kossuth Lajos utca 5.
Pecöl
Széchenyi István utca 18.
Széchenyi István utca 18.
Pecöli-emlékkereszt a templom kertjében
Széchenyi István utca 18.
Vincze-Süle-kereszt a templomkertben
Széchenyi István utca 18.
útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Széchenyi István utca 1./Vörösmarty Mihály utca 2.
Vajhovics-kereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Kossuth Lajso utca 12.
Porpác
Mária Szeplőtelen Szíve rk. templom
Kossuth Lajos utca 10./Darázsok feljáró
Patrona Hungariae-szobor a templom előtt
Kossuth Lajos utca 10./Darázsok feljáró
Kiss-kereszt/Templomi-kereszt
Kossuth Lajos utca 10./Darázsok feljáró
útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral a falu végén
Kossuth Lajos utca elején
temetőkereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Dózsa György utca/Kossuth Lajos utca
temetőkereszt a darázsporpáci temetőben
Petőfi Sándor utca 10-től DNY-ra
Pósfa
Szent Jakab rk. templom
Kossuth Lajos utca 32.
Lourdes-i Szűz Mária
Kossuth Lajos utca 28.
Pósfai-kereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Ady Endre utca 18. (86-os út)
temetőkereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Petőfi Sándor utca 12.
kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
86-os út mentén, a majori elágazásnál
Rábapaty
Kisboldogasszony rk. templom
Felsőpatyi utca 90.
fa harangláb
Felsőpatyi utca 32.
fa harangláb
Alsópatyi utca/Zrínyi utca
fa harangláb
Rábabogyoszló falurészen, Kossuth Lajos utca 49.
Immaculata-szobor a kultúrház parkjában
Felsőpatyi utca 90.
Immaculata-szobor
Széchenyi út (84-es út) 2-vel szemben, annak NY-i oldalán
Nepomuki Szent János-szobor
Alsópatyi utca/Zrínyi utca
Kálvária-szoborcsoport az alsópatyi temetőben
Alsópatyi utca 2./Felsőpatyi utca
N. Pál-Balogh-kereszt a templom előtt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Felsőpatyi utca 90.
Mándl-Bodó-kereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
a 84-es út mentén (Széchenyi út), a falu északi végén
temetőkereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral a felsőpatyi temetőben
Felsőpatyi utca/Széchenyi út
Fogadalmi-kereszt a harangláb mellett, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Rábabogyoszló falurészen, Kossuth Lajos utca 49.
Fogadalmi-kereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Rábabogyoszló, 84-es út mentén, a települést jelző táblánál
Borzon-Császár kereszt, útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
8447-es úton a falu határán Jákfa felé a DK-i oldalon
Arany János-mellszobor az ált. iskola parkjában
Alsópatyi utca 79.
II. világháborús emlékmű, Pietà-szobor a templomkertben
Felsőpatyi utca 90.
1956-os emlékmű, a kultúrház parkjában
Felsőpatyi utca 92.
Földosztási-emlékmű
Felsőpatyi utca 50. kertjében
Felsőbüki Nagy-kastély/Arany János ált. isk.
Alsópatyi utca 79.
Répcelak
Arany János utca 5.
Bartók Béla utca/Jókai Mór utca
Bartók Béla utca/Jókai Mór utca
Pietàs-kereszt
Vörösmarty Mihály utca 5.
Lukács-kereszt, útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
8447-es út mentén Nick felé, M86 alatt
Bartók Béla utca/Jókai Mór utca
Répceszentgyörgy
Fő utca 41.
temetői kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Temetői utca
útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Hegyalja utca nyugati végén
Sajtoskál
Rákóczi Ferenc utca 41.
Rákóczi Ferenc utca 41.
Hősi emlékmű a temető melleti parkban
Bük-Fürdői utca 46.
Rupprecht-kastély
Rákóczi Ferenc utca 1.
SÁRVÁR
Kossuth Lajos tér 7./Széchenyi István utca
Kertváros, Sársziget utca 52.
evangélikus templom
Sylvester János utca 3.
református templom
Várkerület 7.
Lisieux-i Kis Szent Teréz-kápolna és fa harangláb
Kertváros, Nádasdy Ferenc út 87./Tubize tér
rk. temetőkápolna a városi köztemetőben
Soproni utca 2.
ev. temetőkápolna a városi köztemetőben
Soproni utca 2.
Várkerület, a vár keleti bejáratánál
Szent Flórián a tűzoltóság udvarán, fafaragás
Batthyány Lajos utca 65.
városi-kereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Batthyány Lajos utca 49.
templom-kereszt a Szent Miklós templom mellett
Kertváros, Sársziget utca 52.
várkerti-kereszt, kőkereszt korpusszal
Várkerület, várpark
Binder-Ható-kereszt, kőkereszt korpusszal és a Fájdalmas Anya domborművével
Madách Imre utca 2./Feketehíd utca 52/A.
Gerentsér-kereszt, kőkereszt korpusszal
Tizenháromváros utca 30.
Szalai-kereszt a TÜZÉP telep előtt
Szombathelyi utca 1-3./Tilosalja utca
Fekete-Boros-kereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
műemlék híd közelében a TESCO parkolónál, körforgalomnál
Álló-kúti-kereszt/Külső-kereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Szombathelyi utca/0174. sz. út
temetőkereszt, kőkereszt korpusszal a rk. kápolna előtt
Soproni utca 2.
Fehér-kereszt, kőkereszt korposszal és talapzatán szentek szobraival
Soproni utca 2.
Hősök keresztje
Soproni utca 2.
temetőkereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Ikervár utca 17. (8701-es út)
Sárvári elkerülő-kereszt
Ipartelep utca (8446-os út)/88-as elkerülő
Batthyány Lajos-mellszobor a templomkertben
Batthyány Lajos utca
Petőfi Sándor-mellszobor a templomkertben
Batthyány Lajos utca
Széchenyi-relief
Széchenyi István utca 1. ház oldalfalán
Kossuth-relief a városháza épületének homlokzatán
Kossuth Lajos tér 1.
Ady-relief
Ady Endre utca/Kossuth Lajos tér
Batthyány-relief
Batthyány Lajos utca 1.
Batthyány Lajos-emléktábla
Batthyány Lajos utca 29.
Gárdonyi Géza koszorúja az egykori iskola homlokzatán
Batthyány Lajos utca 5.
Telekesi István-emléktábla a templom falán
Kossuth Lajos tér 7./Széchenyi István utca
Sylvester János-emlékmű a Hild parkban
Sylvester János utca 1-3./Várkerület 33.
Téglahordó a Hild parkban
Sylvester János utca 1-3./Várkerület 33.
Rákóczi Ferec utca 1., a Gyöngyös patak hídjánál
Várkerület, várpark
Család
Várkerület, várpark
Várkerület, várpark
Ragaszkodás, az óvoda kertjében
Várkerület 11.
Furulyázó juhász az arborétum területén
Várkerület 30/A.
Vízbe néző, az arborétum területén
Várkerület 30/A.
Petőfi Sándor az arborétum területén
Várkerület 30/A., a Gyöngyös patak hídjánál
Koltay György-mellszobor
Várkerület 30/A., a Gyöngyös patak mellett
Táncolók, az arborétum területén
Várkerület 30/A.
Szobor születik, az arborétum területén
Várkerület 30/A., a nagyobbik tó partján
Pihenő lány, az arborétum területén
Várkerület 30/A., a hotel felöl érkezve
Millenniumi emlékmű, Boldogasszony-oltár
Alkotmány utca 45.
Női figura a rendelőintézet előtti parkban
Alkotmány körút 6.
50 éves a sárvári mentőszolgálat, fafaragás
Alkotmány körút 8.
Gyászoló nő, a köztemető északi részén
Soproni utca 2.
Fájdalom, a köztemető déli részén
Soproni utca 2.
Szél, jugoszláv mártírok síremléke a köztemetőben
Soproni utca 2.
Fülöp-család síremléke a köztemetőben
Soproni utca 2.
Kisbéri-síremlék a köztemetőben a kápolna közelében
Soproni utca 2.
Anya a gyermekével, a Szt. Miklós templom közelében
Kertváros, Sársziget utca 54.
Tinódi-emléktábla a templom falán
Kertváros, Sársziget utca 52.
Asztalos János-relief
Magyar István utca 1.
Fürdőző nő a régi termálfürdő előtt
Vadkert körút 1.
Vízfakasztó angyal a Spirit Hotel előtt
Vadkert körút 5.
izraelita temető
Vadkert körút/Rákóczi Ferenc út
I. világháború hőseinek emlékére
Várkerület, várpark
Sári hősi emlékmű, a templom falán
Kertváros, Sársziget utca 52.
1956-os domborműves emléktábla
Kossuth Lajos tér 5.
Kossuth Lajos tér 1.
Hatvany-Deutsch-kastély és park (cukorgyári-kastély)
Szatmár utca 82.
szökőkút a Posta téren
Deák Ferenc utca 6.
Vas vármegye címere a sárvári gólyás hídnál
a műemlék hídon a TESCO parkolónál, körforgalomnál
Sárvár-hegyközség
Felső-Sótonyi utca 2./Celli út
Rábasömjén
Szent Márk rk. templom
Rábasömjéni utca 56.
Szent Márk és az oroszlán, fafaragás a templom melleti parkban
Rábasömjéni utca 67.
Mindszenty József-szobor fülkében, fafaragás a templom mögött
Rábasömjéni utca 89/A.
Szent Imre az egykori iskola épületén a templommal szemben
Rábasömjéni utca 54.
templom előtti kereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Rábasömjéni utca 56.
Kupi-kereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Rábasömjén utca 61/A.
Hősi emlékmű
Rábasömjéni utca 79.
Csényeújmajor
Szűz Mária Lourdes-i megjelenése kápolna
Újmajor utca 1. (8701-es út)
útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
8701/8458 kereszteződésben Ikervár felé
Lánkapuszta
Uradalmi víztorony
Magasházi út 1.
Simaság
Szabadság utca 69.
Simaházi evangélikus harangtorony
Simaháza
SMájus 1. utca 2.
Szabadság utca 69.
temetőkereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Szabadság utca 69.
Pálfy-kereszt, kőkereszt
Simaháza
Festetics Imre-mellszobor az önkormányzat előtt
Szabadság utca 18.
Festetics-kastély
Szabadság utca 22.
Sitke
Szentháromság rk. templom (Nagysitke, Petőfi Sándor utca 22.)
Nagysitke, Petőfi Sándor utca 22.
evangélikus templom
Nagysitke, Kossuth Lajos utca 60.
Kissitke, József Attila utca/Vadkert utca
Nepomuki Szent János-szobor a templom előtti/alatti parkban
Nagysitke, Petőfi Sándor utca 4.
Szomorkodó Krisztus-oszlop passiójelvényekkel (a kastély bejárata előtt)
Kissitke, József Attila utca 1.
Török-emlék (kegyoszlop) a régi temető mellett
Nagysitke, Dózsa György utca/Kossuth Lajso utca
Felsőbüki-Nagy-síremlék a régi temetőben
Nagysitke, Dózsa György utca/Kossuth Lajso utca
I. és II. világháborús emlékmű a temető előtti emlékparkban
Nagysitke, Dózsa György utca/Kossuth Lajos utca
Magyar honvéd-mellszobor a temető előtti emlékparkban
Nagysitke, Dózsa György utca/Kossuth Lajos utca
Sitkei-kereszt, kőkereszt korpusszal, talapzatán Mária-szoborral
Kissitke, József Attila utca 1.
útmenti kőkereszt korpusszal, talapzatán Mária-szoborral
Nagysitke, Kossuth Lajos utca 82-vel szemben
Felsőbüki Nagy György-kastély (kastélyszálló)
Kissitke, József Attila utca 1.
Kalapos-kút, fogolytábor emlékhely
Kissitke
kiskápolna
Kissitke
Sótony
Hétfájdalmú Szűzanya-kápolna
József Attila utca 1-től keletre
Fő utca 5./Táncsics Mihály utca
Markovits-Joó-kereszt, temetői kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
József Attila utca 1.
útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
József Attila utca 1., a falu északi végén
útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
8439-es út mentén Nyőgér felé
Szeleste
Alsószelestei Szűz Mária neve rk. templom
Berzsenyi Dániel utca 8/A.
Felsőszelestei Szent József rk. templom
Berzsenyi Dániel utca 174./Petőfi Sándor utca
Szent Kristóf-kápolna
Felsőszeleste, 86-os út mentén
Szent József-kápolna az arborétumban
Alsószeleste, Arany János utca 37.
Szent-Család-szobor a falu északi végén
Felsőszeleste, Berzsenyi Dániel utca végén
Szelestei-kereszt, útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Felsőszeleste, Berzsenyi Dániel utca 108./86-os út
útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Alsószeleste, Berzsenyi Dániel utca 49.
temetőkereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Alsószeleste, Berzsenyi Dániel utca elején, a falu déli végén
Baich Mihály-mellszobor az arborétumban
Alsószeleste, Arany János utca 37.
Felsőszelestei hősi emlékmű a templomnál
Berzsenyi Dániel utca 174./Petőfi Sándor utca
Alsószelestei hősi emlékmű a templom mellett
Berzsenyi Dániel utca 8/A.
56-os emlékmű
Felsőszeleste, Berzsenyi Dániel utca 84./Kossuth Lajos utca
Tompaládony
Hunyadi utca 37.
Hunyadi utca 36.
evangélikus harangtorony
Berektompaháza, Dózsa György tér/Rákóczi utca 27.
községi kereszt, kőkereszt a temetőben
84-es út mentén, a falutól északra
temetősarok-kereszt, kőkereszt korpusszal a temető sarkában
84-es út mentén, a falutól északra
Hősök emléktáblája az ev. harangtorony falán
Berektompaháza, Dózsa György tér/Rákóczi utca 27.
Uraiújfalu
Jézus Szíve rk. templom
Berzsenyi utca 2./Petőfi Sándor utca
Keresztelő Szent János rk. templom
Szentivánfa utca 104/A.
evangélikus templom
Petőfi Sándor utca 24./Ady Endre utca 2.
evangélikus harangtorony
Szentivánfa utca 144/C.
fa harangláb a szentivánfai temetőben
Szentivánfa utca végén, a falu NY-i határában
Szűz Mária a kisded Jézussal
a 8447-es út mentén a falutól ÉK-re Nick felé
templomi-kereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral a szentivánfai templom mellett
Szentivánfa utca 104/A.
temetőkereszt, kőkereszt korpusszal a szentivánfai temetőben
Szentivánfa utca végén, a falu NY-i határában
temetőkereszt, kőkereszt korpusszal és Szűz Máriával és a kisded Jézussal a temetőben
Ady Endre utca 2.
Bezerédj Amália-emléktábla az óvoda udvarán
Szentivánfa utca 1./Petőfi Sándor utca
Hősök emléktáblája az ev. templom bejárata felett
Ady Endre utca 2./Petőfi Sándor utca
1956-os emlékmű az önkormányzat épülete mellett
Szentivánfa utca 46.
Millecentenáriumi emlékpark, kettőskereszt+ emlékoszlop
Szentivánfa utca 5.
Ajkay-Dukai-Takách-kastély
Petőfi Sándor utca 18.
Koltai Vidos-kúria (műv. ház és könyvtár)
Szentivánfa utca 109.
Figedy-ház (lakóház)
Szentivánfa utca 14.
Nagy-kúria (lakóház)
Petőfi Sándor utca 21.
Szelestei-ház
Petőfi Sándor utca 14.
Bezerédy-kastély
Szentivánfa utca 112.
Vámoscsalád
Szent Márton rk. templom
Fő utca 74.
fa harangláb a temetőben
a 86-os út mentén, a falu DNY-i végén
Szent Vendel-szobor a templomkertben
Fő utca 74.
Szent Márton fából faragott szobra az orvosi rendelő előtt
Fő utca 67.
Szűz Mária a kisded Jézussal
Vasút utca 3. előkertjében
Szent Család-relief fülkében a temető felé
a 86-os út mentén, a falu DNY-i végén
Fogadalmi-kereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral a templomkertben
Fő utca 74.
templomi-kereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral a templomkertben
Fő utca 74.
Bezerédj Imre-emlékkereszt, kőkereszt korposszal és Mária-szoborral
a 86-os út mentén Répcelak felé, a falutól ÉK-re
Bezerédj-kripta a temetőben
a 86-os út mentén, a falu DNY-i végén
Vámoscsalád címere a templommal szemben, Szent Márton-szobor előtt
Fő utca 67.
Guzmics Izidor bencés apát emléktáblája (fából faragott) a templomkertben
Fő utca 74.
Dr. Keszei Pál monográfia könyve - Vámoscsalád és környéke, a templommal szemben
Fő utca 73.
Hősi emlékmű a kat. templommmal szemben
Fő utca 73.
Vásárosmiske
Mindenszentek rk. templom
Kossuth Lajos utca 2.
evangélikus harangtorony
Kossuth Lajos utca 48.
szőlőhegyi-kápolna a Belső-hegy lábánál
a falutól ÉNY-ra, a Petőfi Sándor utca folytatása
Szent Orbán-szobor a hegyi-kápolna mellett
a falutól ÉNY-ra, a Petőfi Sándor utca folytatása
templomi-kereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Kossuth Lajos utca 2.
Miskei-kereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Kossuth Lajos utca 90./Dózsa György utca
Stocz-Török-kereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Úttörő utca folytatása és a Mária út találkozásánál
Hősi emlékmű a kat. templom előtt
Kossuth Lajos utca 2.
Vasegerszeg
Nagyboldogasszony rk. templom
Ivánegerszeg, Kossuth Lajos utca 4.
evangélikus imaház és harangtorony, templom
Ivánegerszeg, Kossuth Lajos utca 66.
harangtorony
Keményegerszeg, Rákóczi Ferenc utca 16.
Szent Vendel-szobor fülkében a templom előtt
Ivánegerszeg, Kossuth Lajos utca 4.
Szűz Mária-szobor fülkében
Keményegerszeg, Kossuth Lajos utca/Rákóczi Ferenc utca 39.
Szűz Mária-szobor a harangtorony déli homlokzati fülkéjében
Rákóczi Ferenc utca 16.
Németh-Tóth-kereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Ivánegerszeg, Kossuth Lajos utca 2., a falu északi végén
Markusovszky Lajos-szobor (fafaragás) az önkormányzat udvarán
Ivánegerszeg, Kossuth Lajos utca 97.
Markusovszky Lajos és családjának síremléke, a kastélytól ÉK-re
Keményegerszeg, Rákóczi Ferenc utca 1.
Bethlen-kripta, a kastélytól ÉK-re
Keményegerszeg, Rákóczi Ferenc utca 1.
Markusovszky Lajos-emléktábla a kastély homlokzatán
Keményegerszeg, Rákóczi Ferenc utca 1.
Hősi emlékmű
Ivánegerszeg, Kossuth Lajos utca 57.
1956-os emlékmű
Ivánegerszeg, Kossuth Lajos utca 57.
Az oroszországi hadifogságból hazatértek emlékére
Ivánegerszeg, Kossuth Lajos utca 57.
Kis-Markusovszky-kastély
Keményegerszeg, Rákóczi Ferenc utca 1.
Vashosszúfalu
Szent Vendel rk. templom
Kossuth Lajos utca 20.
Szent János-kápolna a falu nyugati szélén
a templomtól nyugatra, a földút mentén 200 m
Patrona Hungariae-szobor/Szűz Mária a kisded Jézussal
a templommal szembeni emlékparkban
Szent István-szobor/Millenniumi emlékmű
a templommal szembeni emlékparkban
Park-kereszt, útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
a templommal szembeni emlékparkban
Bödör-Szabó kereszt, útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
8-as út mentén, a káldi elágazónál
Hősi emlékmű
a templommal szembeni emlékparkban
egykori vasútállomás, falumúzeum
Kossuth Lajos utca 117.
Zsédeny
Szent Márton rk. templom
Rákóczi Ferenc utca 4.
evangélikus templom
Rákóczi Ferenc utca 20.
Zsédenyi-kereszt, útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Jókai Mór utca (84-es út)/Kossuth Lajos utca 1. mögött
Maróthy-kúria, kastélyszálló
Rákóczi Ferenc utca 31.
A lap tetejére!