FOTOPORT.HU - fotógalériák

templomok, kápolnák és keresztutak - Vas vármegye

Szombathelyi járás
Acsád
Keresztelő Szent János rk. templom
Béke utca 2./Vörösmarty Mihály utca
evangélikus imaház és harangláb
Kossuth Lajos utca 3.
Sárkányölő Szent György lovas szobor (I. világháborús emlékmű)
Arany János utca 1.
útmenti kőkereszt Mária-szoborral
Szombathelyi utca elején, a falu nyugati végében
Szegedy-kastély
Semmelweis tér 1.
Acsádi platánsor
Balogunyom
Mindenszentek rk. templom Nagyunyom településrészen
Rákóczi Ferenc utca 3.
evangélikus harangtorony a balogfai településrészen
Rákóczi Ferenc utca 78.
Patrona Hungariae-szobor a balogfai településrészen
Rákóczi Ferenc utca 61. előtt
Szűz Mária-szobor a templomkertben Nagyunyom településrészen
Rákóczi Ferenc utca 3.
kőkereszt Mária-szoborral a templomkertben Nagyunyom településrészen
Rákóczi Ferenc utca 3.
kőkereszt Mária-szoborral a templomkertben Nagyunyom településrészen
Táncsics Mihály utca 2.
Magdics-kereszt, kőkereszt Mária-szoborral a balogfai faluvégen
Rákóczi Ferenc utca/Zrínyi Ilona utca
útmenti kőkereszt Mária-szoborral
86-os út/Héraháza utca
útmenti kőkereszt Mária-szoborral
86-os út/Héraháza utca+300 m ÉNY-ra
Brenner János-emléktábla a katolikus templom külső falán
Rákóczi Ferenc utca 3.
Hősi emlékmű a katolikus templom kertjében
Rákóczi Ferenc utca 3.
Nagyunyomi Sényi-kastély (2009-ig általános iskola)
Új utca 10.
Akacs-kastély/Borsics-kastély Balogfán
Rákóczi Ferenc utca 94.
Sényiek családi kriptája a nagyunyomi temetőben
Táncsics Mihály utca végén
Bozzai
Szeplőtelen fogantatás rk. templom
Fő utca 72.
Bárdosi harangláb
Bárdos utca 28. előtt
Szűz Mária-szobor
Fő utca 2./Új utca
Szent Vendel-szobor, Bárdos településrész
Bárdos utca 7. kertjében
I. világháborús emlékmű a kat. templom kertjében
Fő utca 72.
Bucsu
Szent Mihály arkangyal rk. templom
Rohonczi utca 8.
útmenti képoszlop kerámia fülkedomborművekkel
József Attila utca 3.
Horváth-kereszt, kőkereszt Mária-szoborral a falu déli végén
a Petőfi Sándor utca végén, annak nyugati oldalán
Bodorkós-Pomogovics-kereszt, kőkereszt
8717-es bekötőút mentén, annak nyugati oldalán
útmenti pléhkrisztus a falu északi végén
Rohonczi utca északi végén, 8717-es út
Millenniumi kereszt
89-es főút/8714-es út kereszteződésénél
Szent Mihály arkangyal (sgrafitto) az egykori plébánia épületének oromfalán
Rohonczi utca 41/A.
kopjafa
Rohonczi utca 6.
II. világháborúban elesettek emlékére a kat. templom nyugati homlokzati falán
Rohonczi utca 8.
I. világháborúban elesettek emlékére a kat. templom nyugati homlokzati falán
Rohonczi utca 8.
Ezredévi emlékmű
Rohonczi utca 2.
Danaida díszkút
Rohonczi utca 2.
Határőrök emlékműve
Rohonczi utca 12., autóbusz forduló
Bulcsú vezér/Bulcsú horka (fa szobor)
Rohonczi utca 12., autóbusz forduló
Vasúti emlékhely - bucsu egykori vasútállomása
89-es út és 8717-es út kereszteződésénél
Római vízvezeték maradványai
89-es út és 8717-es út kereszteződésénél
Széll-kastély, Szél Ödön urilaka
87133-as út mentén, a falu keleti végében
Csempeszkopács
Eleink, háromalakos szoborcsoport
Rákóczi Ferenc utca 21./Árpád tér
Hősi emlékmű
87-es főút/Rákóczi Ferenc utca
Vasúti emlékhely, volt őrház
Rákóczi Ferenc 35. ill. az egykori vasútvonal mellett
Balogh-Sarlay-kiskastély (Helytörténeti múzeum)
Hunyadi János utca 22.
Pungor Zoltán-emléktábla a kastélyépület falán, a bejárat mellett
Hunyadi János utca 22.
Dozmat
Szabadság utca/Lovas utca
útmenti kőkereszt Mária-szoborral
Fiumei utca 8. előtt
Z △ jelzésen vagy P jelzésen/Csodaszarvas tanösvényen
P jelzésen
Kárpáti tér, P jelzésen
Felsőcsatár
Petőfi Sándor utca 33.
Nepomuki Szent János-szobor
Petőfi Sándor utca 11. előtt
Fájdalmas Krisztus-szobor a falu északi végén
Arany János utca 5., alsócsatári falurész
Petőfi Sándor utca/Néphadsereg utca
útmenti kőkereszt kápolnában
Szent Márton pincészettől keletre vezető földút mentén, Z jelzés
Polczer-kereszt, kőkereszt Mária-szoborral a Pinka-híd közelében
Arany János utca
Sági-kereszt
Almás út végén
Csatári Sándor büsztje a műv. ház előtti kis parkban
Petőfi Sándor utca 9./Vadrózsa utca
Vasfüggöny múzeum a Vas-hegyen
szőlőhegy
Z jelzés, Vafüggöny túraút
Gencsapáti
Hunyadi utca 234./Miszori Zoltán tér, gencsi falurész
Apponyi Albert utca 14., apáti falurész
a gencsi falurésztől nyugatra, P jelzés
Szent Rókus-kápolna, Gencsapáti alsó vasúti megállónál
Szentegyház utca, gencsi falurész
Hunyadi János út 350/B., apáti falurész
Szent Flórián-szobor
Szent Flórián tér/Hunyadi János út, gencsi falurész
Hunyadi János út 147. előtt, gencsi falurész
Hunyadi János út 147-el szemben, gencsi falurész
Bodorkós-Pomogovics-kereszt a Szent Jakab templom előtt
Hunyadi utca 234./Miszori Zoltán tér, gencsi falurész
Vasút utca folytatása, apáti falurész
a Szentkút-kápolna mellett
Ágoston László-kopjafa
a Szentkút mellett
I. és II.világháborús emlékmű a Szent Jakab templom előtt
Hunyadi utca 234./Miszori Zoltán tér, gencsi falurész
Hősi emlékmű a Szent István király templom mellett
Apponyi Albert utca 14., apáti falurész
Szépművészet-szobor a Műv. ház és könyvtár épülte előtt
Szentegyház utca 5.
Széchenyi-kastély
apáti falurész
Római gát a Gyöngyös-patakon
Béke utca, apáti falurész
Ördögkő a Perint-híd után
P jelzés
Gyanógeregye
Jézus Szíve rk. iskolakápolna
Petőfi Sándor utca 30., gyanói falurész
Geregyei fa harangláb
Kossuth Lajos utca 12.
Patrona Hungariae-szobor az iskolakápolna előtt
Petőfi Sándor utca, gyanói falurész
Szent István-oszlop, fafaragás a polgármesteri hivatal előtt
Petőfi Sándor utca 54., gyanói falurész
útmenti kőkereszt Mária-szoborral az útkanyarulatban
Petőfi Sándor utca 52.
útmenti kőkereszt Mária-szoborral
a 8702-es út mentén a falu nyugati határán
Hősi emlékmű az iskolakápolna melletti kis parkban
Petőfi Sándor utca, gyanói falurész
Horvátlövő
Szent Anna rk. templom
48-as utca 28.
kőkereszt Mária-szoborral a templomkertben
48-as utca 28.
horvátlövői-kereszt, útmenti kőkereszt Mária-szoborral
8714-es út/Mühlweg, a Németlövő felé vezető útkereszteződésben
Pock József-kereszt, útmenti kőkereszt Mária-szoborral
a falutól keletre 2,5 km, Petőfi Sándor utca folytatása földúton
Hősi emlékmű a templom mellett
48-as utca 28.
Ják
Szent Patrik és Lénárd-temetőkápolna
Móricz Zsigmond utca vége
Szentháromság-oszlop
Szabadnép utca 51.
Szűz Mária-oszlop
Móricz Zsigmond utca/Szabadnép utca
Nepomuki Szent János-szobor a polgármesteri hivatallal szemben
Kossuth Lajos utca 14-el szemben
Lourdes-i barlang Szűz Máriával (magántelken)
Széchenyi utca 55.
Szent Vendel-képoszlop, feszület domborművel
Szabadnép utca 56.
Szent Flórián-képoszlop
Széchenyi utca 153.
Szűz Mária-képoszlop
Rákóczi Ferenc utca 70.
Szentháromság-képoszlop (fémlapra festett kép)
Széchenyi lakópark 64-el szemben
Kiss-Németh-kereszt, útmenti kőkereszt Mária-szoborral a patak partján
Szabadnép utca 8.
Zámbó-Ughy-kereszt útmenti kőkereszt Mária-szoborral
a Balogunyom felé vezető út (8712) mentén
Krisztus fakereszten az egykori Heródesmajornál
Heródesmajor
Vörös-kereszt, vörös színű fakereszt
Nárai elágazásnál
Trianon-emlékmű
Szabadnép utca 34.
Hősi emlékmű ördögkövön relieffel (kard mirtuszvirággal) a templomkertben
Szabadnép utca/Móricz Zsigmond utca
Kisunyom
Szent Mihály rk. templom
Fő út 37.
kőkereszt a templomkertben
Fő út 37.
útmenti fülkeszobor
Fő út elején/86-os út
Szatmári-Fersli-kereszt, kőkereszt Mária-szoborral
a falutól délre
Reissig-kastély
Fő út 50.
Meszlen
Bűn nélkül fogantatott Szűz Mária rk. templom
Béke utca 50.
evangélikus templom
Béke utca 19.
kőkereszt Mária-szoborral a templomkertben
Béke utca 50.
útmenti kőkereszt Mária-szoborral
Béke utca 13-al szemben
Hősi emlékmű
Béke utca 69.
Nárai
Szent Tamás apostol rk. templom
Kossuth Lajos utca 12.
temetőkápolna
Petőfi Sándor utca 96.
népies fa harangláb
Hősök tere/Petőfi Sándor utca
Krisztus-szobor a templomkertben
Kossuth Lajos utca 12.
Nepomuki Szent János-szobor fülkében, a Bolygó-patak hídjánál
Kossuth Lajos utca 65.
útmenti kőkereszt Mária-szoborral
Petőfi Sándor utca/Lövői utca
Hősi emlékmű
Hősök tere/Kossuth Lajos utca
Narda
Nagynardai Szent Kereszt felmagasztalása rk. templom
Kossuth Lajos utca 96.
Kisnardai Fájdalmas Szűzanya rk. templom a temetőben
Petőfi Sándor utca
útmenti kőkereszt Mária-szoborral
Nagynarda, Kossuth Lajos utca 88. előtt
útmenti kőkereszt Mária-szoborral
Nagynarda, Kossuth Lajos utca/Határ utca
útmenti kőkereszt Mária-szoborral
Kisnarda, Határ utca/Petőfi Sándor utca 1. előkertjében
Nagynardai hősi emlékmű a temetőben
Kossuth Lajos utca 91.
Nemesbőd
Szent Mihály rk. templom a temetőben
Kossuth Lajos utca 82./Temető utca
Szent Család-szobor/Udvardi-Szabó síremlék a temetőben
Kossuth Lajos utca 82./Temető utca
Szűz Mária a kisded Jézussal/Kisasszony-szobor
86-os út mentén, a Bositstanya bejáratával szemben
Udvardy-kereszt, kőkereszt talapzaton
86-os út mentén, sándorházi elágazás/Rákóczi Ferenc utca 24.
Varga-Farkas-kereszt, kőkereszt Mária-szoborral
86-os út mentén, Bositstanya bejárata mellett
útmenti kőkereszt Mária-szoborral
Petőfi Sándor utca/Dózsa György utca/Kossuth Lajos utca
Nemeskolta
Szent Márton rk. templom
Dózsa György utca 22.
evangélikus templom
Szabadság utca 59.
Szent Márton-szobor a plébánia épülete előtt, fafaragás
Dózsa György utca 14.
pléhkrisztus a kat. templom kertjében
Dózsa György utca 22.
Babos-kereszt, kőkereszt Mária-szoborral
8442-es út mentén, a falu déli bejáratánál
Hősi emlékmű (domborműves kőtábla) az evangélikus templom déli falán
Szabadság utca 59.
Vidos-kastély
Szabadság utca 31-el szembeni kis utca
Perenye
Szent Ágota rk. templom
Béke utca 74.
Nepomuki Szent János-kápolna
Béke utca 108.
Szent Vendel-kápolna (torony nélküli)
Dózsa utca 1./Jókai utca 2.
fogadalmi-kereszt, kőkereszt Mária-szoborral a falu keleti bejáratámál
Ifjúság utca 13.
kőkereszt Mária-szoborral a templomkertben
Béke utca 74.
temetőkereszt
Béke utca 82-től közelíthető meg
I. világháborús hősi emlékmű a kat. templom előtt
Béke utca 68.
Pornóapáti
Antióchiai Szent Margit rk. templom
Fő utca 8./Körmendi utca
Szentháromság-oszlop a templom előtt
Fő utca 8./Körmendi utca
Szent Flórián-szobor fülkében
Fő utca 53.
Patrona Hungariae Ómajorban a falu nyugati végén
8713-as út mentén a határ előtt
Krisztus-szobor Ómajorban a falu nyugati végén
8713-as út mentén a határ előtt
Fogadalmi-kereszt, kőkereszt Mária-szoborral
a Nárai felé vezető út (8713) mentén, a falu keleti végén
Behr-kereszt, kőkereszt Mária-szoborral a temetőben
Temető utca
Hűség-emlékmű
Fő utca/Körmendi utca
Kitelepítettek emlékműve
Fő utca/Körmendi utca
Rábatöttös
Szent Cecília rk. templom a gutaházi temetőkertben
8702-es út mentén
8702-es út mentén, a temető déli bejáratánál
töttösi harangláb
Kossuth Lajos utca 17. előtt
gutaházi harangláb
József Attila utca/Arany János utca
töttösi Fogadalmi-kereszt
Kossuth Lajos utca 46. előtt
Hősi emlékmű töttösön
Kossuth Lajos utca
Rum
Szent László király rk. templom
Arany János utca 10.
Szentháromság-oszlop a templomkertben
Arany János utca 10.
Szűz Mária a kisded Jézussal
Rákóczi Ferenc utca 4.
Páduai Szent Antal-szobor
Arany János utca 43. előtt
Rumy-kereszt az új köztemetőben
Temető utca
Rumi Rajki István domborműves síremléke az új köztemetőben
Temető utca
Rumi Rajki István-mellszobor az ált. iskola udvarán
Béke utca 20/Kossuth Lajos utca
Dalia-szoborcsoport (Harcos) a körforgalomnál lévő Rajki István szoborparkban
Béke utca, 87-es út/8701-es út
Ősi-szántás-szobor (Szántók) a körforgalomnál lévő Rajki István szoborparkban
Béke utca, 87-es út/8701-es út
Rumi Rajki István-emkléktábla Ősi-szántás-szobor (Szántók) a körforgalomnál lévő Rajki István szoborparkban
Béke utca, 87-es út/8701-es út
Emlékoszlop, Rum község fennállásának 750. évfordulójára (1996)
IV. Béla tér/Rákóczi Ferenc utca
I. világháborús emlékmű
Arany János utca 43-al szemben
Vasúti emlékhely a körforgalomnál lévő parkban
Béke utca, 87-es út/8701-es út
Széchenyi-kastély
Kastélypark 1.
Salköveskút
Szent Mihály rk. templom
Március 15. tér 3./Petőfi Sándor utca/Rákóczi utca, salfai falurészen
Szentháromság-oszlop a templom közelében
Március 15. tér 3., salfai falurészen
Fájdalmas Szűzanya-szobor/Pietà-s kőkereszt
Petőfi Sándor utca 43./Bem utca
kőkereszt Mária-szoborral a templomkertben
Március 15. tér 3./Petőfi Sándor utca/Rákóczi utca, salfai falurészen
Mindenki keresztje a temetőben, kőkereszt Mária-szoborral
a8638-as út mentén, a falu DNY-i végén
kőkereszt a kegyeleti parkban
Rákóczi utca 34. mellett/8638-as út, köveskúti falurészen
Tóth-Perger-kereszt, kőkereszt Mária-szoborral
Petőfi utca folytatása, földút mentén, a falutól délre
Szent Kereszt rk. templom
Szabadság utca 5.
harangláb a temető előtti téren
Rajki utca végén
útmenti kőkereszt Mária-szoborral
Kölcsey Ferencu utca 1., a falu nyugati végén
Sorkifalud
Szent Lénárd apát rk. templom Szentléránt településrészen
Jókai Mór utca 59.
harangláb Dömötöri településrészen
Petőfi Sándor utca/Zalak utca
Szűz Mária-oszlop Taródháza településrészen
Taródháza
útmenti kőkereszt Mária-domborművel
Petőfi Sándor utca 27. előtt
a község hősi emlékműve Dömötöri és Kisfalud között álló fehér obeliszk
Kossuth Lajos utca 75-el szemben
Nádasdy-kastély Taródháza településrészen
Taródháza
Bejczy-kastély Dömötöri településrészen
Petőfi Sándor utca 63.
Bezerédj-kastély Dömötöri településrészen
Petőfi Sándor utca 19.
Sorkikápolna
református harangláb, Tótfalu településrészen
Dózsa György utca 2.
református harangláb, Kápolna településrészen
Kossuth Lajos utca 13.
útmenti kőkereszt Mária-szoborral Kápolna településrészen
Kossuth Lajos utca 40. előtt
útmenti kőkereszt Mária-szoborral Tótfalu településrészen
Petőfi Sándor utca 45. közelében
temetői kőkereszt Mária-szoborral Kápolna településrészen
Kossuth Lajos utca elején lévő temetőben
temetői kőkereszt Mária-szoborral Tótfalu településrészen
Alkotmány utcában lévő temetőben
Sorkitótfalu hősi emlékműve
Alkotmány utca 10.
Horváth Lajos-emlékoszlop a református imaház kertjében
Kossuth Lajos utca
Adorján János-emléktábla a turistaház falán
Keszőce utca 8., Tótfalu településrészen
Sorokpolány
Szapáry-mauzóleum
Fő utca 68.
Haupt-Buchenrode család síremléke a Szapáry-mauzóleum parkjában
Fő utca 68.
Kolos-Szapáry-kastély
Fő utca 112.
Söpte
Szent Márton rk. templom
Gábor Áron utca 1.
Szentháromság-oszlop az Orczy-család címerével a templomkertben
Gábor Áron utca 1.
Szűz Mária a kisded Jézussal fülkében, kerámia szobor
Tulipán utca/Kossuth Lajos utca
útmenti kőkereszt Mária-szoborral
Tulipán utca
temetői kőkereszt Mária-szoborral
8639-es út/Kossuth Lajos utca/Gábor Áron utca
I. és II. világháborús domborműves emléktábla a kat. templom falán
Gábor Áron utca 1.
lélekharang (a falu áldozatainak emlékére) a temetőben
8639-es út/Kossuth Lajos utca/Gábor Áron utca
Szentpéterfa (Petrovo Selo)
Szent István király-kápolna
Március 15. tér 1.
Hősi emlékmű és Mária-oszlop
Március 15. tér 1.
Glóbusz
Kossuth Lajos utca 1.
Amerikás-kereszt
Kossuth Lajos utca/Szabadság utca
SZOMBATHELY
Mindszenty József tér 1.
Szent Márton utca 40./Szent Márton tér
Szent Márton utca 40./Szent Márton tér
Táncsics Mihály utca 44.
Petőfi Sándor utca 37.
Batthyány tér 9.
Károlyi Gáspár tér 7.
Körmendi út 2./Evangélikusok tere
Ferenci István utca 1./Jáki út, újtemető
Szent Márton tér
Berzsenyi Dániel tér 3.
Szily János utca 2. előtt/székesegyházzal szemben
Körmendi út, Végállomás klubbal szemben
Fő tér 37.
Fő tér 39.
Fő tér 40.
Fő tér 12./Széchenyi István u. 1.
Kálvária utca
Kálvária utca/Jókai Mór utca
Dr. Antall József tér/Petőfi Sándor utca
Dr. Antall József tér/Petőfi Sándor utca 40.
Március 15. tér
Thököly Imre utca 20./II. Rákóczi Ferenc utca 2.
Bejczy István utca 1-3.
Kossuth Lajos utca 2./Fő tér 1.
Széchenyi István utca 2.
Premontrei diákok hősi emlékműve a gimnázium parkjában
Széchenyi István utca 2.
Gagarin út/Kunos Endre utca/Károlyi Gáspár tér
Károlyi Gáspár tér
Szent Márton utca 23./Wesselényi Miklós utca
Ferenci István utca 1./Jáki út, újtemető
Ferenci István utca 1./Jáki út, újtemető
Ferenci István utca 1./Jáki út, újtemető
Ferenci István utca 1./Jáki út, újtemető
Ferenci István utca 1./Jáki út, újtemető
Ferenci István utca 1./Jáki út, újtemető
Ferenci István utca 1./Jáki út, újtemető
Roma holokauszt áldozatainak emléktáblája
Jászai Mari utca
Bagolyvár, Czitkovits-Ambrózy-Sövegjártó-Sarlay kastély
Nárai utca 81./Jókai Mór utca
Kossuth Lajos utca 1-3.
Deák Ferenc utca 5./Honvéd út, 8901-es út
Kenderesi utca/Bartók Béla körút/Wágner András sétány
Kenderesi utca/Bartók Béla körút/Wágner András sétány
Bartók Béla körút/Wágner András sétány
Szombathely-Kámon
Szent Imre herceg útja 18.
Szent Imre herceg útja/Muskátli utca
Szent Imre herceg útja 18.
Szent Imre herceg útja 18.
Szombathely-Gyöngyösszőlős
Hunyadi János út 55.
útmenti vaskereszt
Rumi út 143.
Hunyadi János út/Szent Gellért utca
Szombathely-Herény
Kert utca 1./Béke tér
Szent Imre herceg útja 68. mellett
Szent Imre herceg útja 128. előtt
Csók István utca végén, a Perinten túl
I. és II. világháborús emlékmű
Béke tér
Szombathely-Zanat
Külső Zanati út 158.
Külső Zanati út 29. mellett, a településrész Szh. felöli bejáratánál
Napsugár utca, autóbusz-forduló
Napsugár utca, autóbusz-forduló
Napsugár utca, autóbusz-forduló
Szombathely-Újperint
Újperinti Segítő Szűz Mária rk. templom
Erkel Ferenc utca 3.
Szűz Mária a kisded Jézussal fülkében
Külső Pozsonyi út 6.
Zsebe-kereszt, kőkereszt Mária-szoborral
Külső Pozsonyi utca 54. előtt
Nagy-Tóth-kereszt
Erkel Ferenc utca 54./Alpár Gyula utca
Tóth-kereszt
Erkel Ferenc utca 31. előtt
I. világháborús emlékmű a templomkertben
Erkel Ferenc utca 3.
II. világháborús emlékmű a templomkertben
Erkel Ferenc utca 3.
Szombathely-Oladi falu
Oladi falu Szentháromság rk. templom
Márton Áron utca 74.
Eötvös József utca 2.
Mária Immaculata-szobor a templom mellett
Márton Áron utca 74.
útmenti képfülke
Dolgozók útja/régi bucsui út elágazása
útmenti kőkereszt Mária-szoborral
Dolgozók útja/Aranypatak utca
fakereszt
Dr. Pálos Károly utca
Hősi emlékmű a templom mellett
Márton Áron utca 74.
Ernuszt-kastély
Ernuszt Kelemen utca 1.
Szombathely-Gyöngyöshermán
Rumi út 278./Szent István király utca
temetői főkereszt
Komárom utca 6./Rumi út
Szent István király utca 58. mellett
Szegedy István síremléke/Nepomuki Szent János-szobor
Komárom utca 6./Rumi út, a gyöngyöshermáni temetőben
Szombathely-Szentkirály
Bogáti út 1./Szent István király utca 123.
Szent István király utca 112.
Szombathely-Zarkaháza
Zarkaháza, Falukert utca 1/A.
Zarkaháza, Falukert utca/Győzelem utca
Zarkaháza, Falukert utca/Győzelem utca
Zarkaháza, Győzelem utca 1.
Szombathely-Bádonfa
Rumi Külső út 42./Bádonfa utca/Sport tér
Szombathely-Bogát
Festetich-kastély (Fővárosi Idősek Otthona)
Bogáti út 72.
Tanakajd
Templom utca 3., Kajd falurész
Templom utca 3., Kajd falurész
Templom utca 3., Kajd falurész
Országzászló és Szent korona
Templom utca 3., Kajd falurész
Nepomuki Szent János-szobor a Gyöngyös hídjánál
Fő utca 4.
Szűz Mária a kisded Jézussal
8444-es út, a Vépre vezető út mentén
Szegedy-kereszt, kőkereszt Mária-szoborral
Fő utca 12./Templom utca
Templom utca 3., Kajs falurész
Ambrózy-kastély
Tanai utca 8.
Táplánszentkereszt
Szent Lőrinc rk. templom
Fő út 7.
Szent Kereszt felmagasztalása rk. templom
Táncsics Mihály utca 27.
Szűz Mária a kisded Jézussal a templomkertben
Fő út 7.
Immaculata-szobor a templomkertben
Fő út 7.
Keresztelő Szent János fülkében a templomkertben
Fő út 7.
Szent Lőrinc-szobor, fafaragás a templom közelében
Szent Lőrinc sétány/Fő utca
Szent István-mellszobor, fafaragás a Gyöngyös-patak hídjánál
Gyöngyös utca/Fő út
Árpád-szobor, fafaragás abuszmegállónál
József Attila utca elején/Rumi út, 87-es út
Fogadalmi-kereszt a templom előtt, kőkereszt Mária-szoborral
Fő út 7.
Pindinger-kereszt a Perl-malomnál, kőkereszt Mária-szoborral
Malom utca
Tanai-kereszt a a vasúti töltés mellett
Apáczai Csere János szobra, fafaragás az iskola udvarán
Fő út 12.
Centenáris év emlékére (1848-1948)
Fő út/Petőfi Sándor utca
Erdődy-kastély
Petőfi Sándor utca 20./Rét utca
Rosenberg-kúria
Fő út 54.
Draskovich-kastély (Időskorúak Szociális Otthona)
Táncsics Mihály utca 22.
Szécsen-kastély
Fő út 4.
Széll-kastély (Villa Dolce Vita)
Park utca 11.
Rumi vasútvonal emlékhely (1894-1974)
Vasút utca 13/A.
Perl-malom a falu nyugati végén a Gyöngyös-patak partján
Malom utca
Széll család kriptája a táplánfai temetőben
87-es út mentén
Torony
Szűz Mária Szent neve rk. templom
Felsőőr utca 35.
Assisi Szent Ferenc rk. kápolna
Maros utca/Ojtózi utca, Ondód településrész
Szent Imre herceg szobra
Kossuth Lajos utca/Ady Endre utca
Szentháromság-szobor a falukápolna közelében
Maros utca, Ondód településrész
Szent Flórián-szobor a templom bejátata feletti fülkében
Felsőőr utca 35.
Szent Flórián-szobor a tűzóltószertár épületének északi falán
Felsőőr utca 32.
Vaskereszt (Megfeszített Krisztus) a falukápolna mellett
Maros utca/Ojtózi utca
Kőkereszt (Megfeszített Krisztus) a falukápolna mellett
Maros utca/Ojtózi utca
útmenti kőkereszt Mária-szoborral
Kossuth Lajos utca/Ady Endre utca
Millenniumi kopjafa a templomal szemközti parkban
Újvári Ede utca 1./Felsőőr utca
A holokausz áldozataiért, domborműves emléktábla az óvoda nyugati falán
Újvári Ede utca 1./Felsőőr utca
Kopjafa a műv. ház melletti parkban
Felsőőr utca 47.
Felszabadulási emlékmű
Ady Endre utca/József Attila utca
Világháborús emlékmű a temetőben
Temető utca végén
Ondódi hősi emlékmű/Országzászlós emlékmű
Szabadság utca/temetőhöz vezető út mellett, Ondód településrész
Toronyi Németh István, domborműves emléktábla a templom keleti oldalán
Felsőőri utca 35.
Vasasszonyfa
Nagyboldogasszony rk. templom
Széchenyi István utca 3.
Pietà
Széchenyi István utca/8639-es út
Kisasszonyfalva keresztje
Csepreg felé vezető út (8639) mentén, Salköveskút elágazásnál
temetőkereszt, kőkereszt Mária-szoborral a temetőkertben
8639 út mentén, a falu déli végén
I. és II. világháborús emlékmű a templom előtt
Széchenyi István utca 3.
Női szobor a templomkertben
Széchenyi István utca 3.
Vaskeresztes
Szent Miklós rk. templom
Fő utca 30.
Szentháromság-szoborcsoport a Pinka-híd mellett
Fő utca
Szentháromság-oszlop
Alsóhegy (Niederberg)
útmenti fülkeszobor, Szent József a gyermek Jézussal
8714-es út mentén, a Fő utca bekötőúttal szemben
Fehér-kereszt, kőkereszt Mária-szoborral
Fő utca 56. után jobbra vezető földút mentén
Vassurány
Nagyboldogasszony rk. templom
Kossuth Lajos utca 4.
Nepomuki Szent János-szobor a Surány-patak mentén fülkében
Hősök tere
Pestis-oszlop Szent Sebestyén és Szent Rókus szobrokkal
Hősök tere
Szűz Mária a kisded Jézussal
Kossuth Lajos/Petőfi Sándor utca, Alsósurány falurész
Pietà
Vasút utca 14. közelében
útmenti kőkereszt
Hősök tere
temetőkereszt
Hősök tere
Caesius római sírkő a templom északi falán
Kossuth Lajos utca 4.
domborműves római sírkő a Shilson-kastély parkjában
Vasút utca 2.
Hősi emlékmű
Hősök tere
Egykori Schilson-kastély és park
Vasút utca 2.
Vasszécseny
Patrona Hungariae (Magyarok Nagyasszonya-szobor)
8703-as út mentén, a Bogáta-patak közelében, Lipárt falurész
útmenti kőkereszt Mária-szoborral Lipárt központjában
Gyöngyös utca/Lipárt utca
útmenti fakereszt
87-es út mentén
Ó-Ebergényi-kastély
Ebergényi fasor 10.
Új-Ebergényi-kastély
Kossuth Lajos utca 36.
Vasszilvágy
Szent Miklós rk. templom
Felsőszilvágy, Rákóczi Ferenc utca 7.
Ecce homo a templomkertben
Felsőszilvágy, Rákóczi Ferenc utca 7.
Patrona Hungariae-szobor
Alsószilvágy, Rákóczi Ferenc utca 64.
Immaculata-szobor az alsószilvágyi temetőben
Alsószilvágy, Rákóczi Ferenc utca, a falu délkeleti végén
útmenti kőkereszt
8635-ös út mentén, a falu délkeleti végén
Hősi emlékmű a templomkertben
Felsőszilvágy, Rákóczi Ferenc utca 7.
Vát
Szent Kozma és Damján rk. templom
Fő út 27.
86-os főút mentén, Mária út, a falu kleti határában
Szűz Mária-szobor
Fő út 20. alatti ház előkertjében
I. világháborús emlékkereszt
Fő út és 86-os út találkozásánál lévő kis parkban
útmenti kőkereszt Mária-szoborral
86-os út mentén, a falu végét jelző tábla után
Vép
Kálvária-szoborcsoport előtte Mária-szoborral
Szent Imre utca, Hunyadi János utcával szemben
Szent Imre utca/Kassai utca
Rákóczi Ferenc utca 2-6./Szent Imre utca
Nepomuki Szent János-szobor a Surányi-patak és Kozár-Borzó hídjánál
Szent Imre utca 5-7.
Patrona Hungariae-szobor
Alkotmány utca/Deák Ferenc utca
Patrona Hungariae-szobor
a Kolozsvári utca folytatása, a vasúti átjárónál
Szent Flórián-szobor az ált. iskola épülete előtt
Rákóczi Ferenc utca 22.
Szent Vendel-szobor
Dózsa György utca 1./Kolozsvári utca
útmenti kőkereszt Mária-szoborral
Rákóczi Ferenc utca/Táncsics Mihály utca
Gáspár-kereszt, Pietà-s kőkereszt
Rákóczi Ferenc utca 85-el szemben
útmenti kőkereszt Mária-szoborral
Rákóczi Ferenc utca 159-el szemben
kőkereszt
az alkotmány utca végétől délre, a falu határán
Kassai utca 2.
Vép város alapító okiratát őrző kő a városháza előtti parkban
Rákóczi Ferenc utca 2.
Mackós kút a templom mögötti játszótér területén
Kolozsvári utca 4.
Erdődy-Bercsényi-kastély (szakképző iskola)
Szent Imre utca 36-38.
Erdődy-kiskastély
Szent Imre utca 5-7.
Zsennye
harangtorony
Petőfi Sándor utca 24. előtt
Szűz Mária a kisded Jézussal
Petőfi Sándor utca 3-5.
Szent Cecília portré
Petőfi Sándor utca 8.
Németh-kereszt, kőkereszt, talapzatán Szűz Mária, Mária Magdolna és Evangélista Szent János
8702-es út mentén, Gyanógeregye-Rum-Zsennye útkereszteződésben
II. világháborús emlékmű
Petőfi Sándor utca 19. előtt
Bezerédy-kastély (ma alkotóház)
Szabadság tér 3./Jókai Mór utca
Békássy Ferenc-emléktábla, bronz dombormű a kastély téglakerítésén
Szabadság tér 3./Jókai Mór utca
A lap tetejére!