Kőszeg - Szent Jakab apostol rk. templom (öregtemplom)

főhomlokzat - hullámíves és csigavonal-vezetésű oromzat, egyszerű bádogfedésű fatornyocska
A főhomlokzatot még négy monogramos medaillon is díszíti.
Szent Jakab-szobor (1671) a homlokzati fülkében.
A pálcatagos-bélletes kapu támpillérek között helyezkedik el.
A lunettaszerűen kiképzett kapu feletti fülkében Krisztus félalakos domborműve (Mayer Sándor, 1932) látható.
A csúcsíves fülkében elhelyezett szobrot "Jőjjetek hozzám mindnyájan. Máté 11 - 28", az Újszövetségből vett idézet veszi körbe.
A legfelső ablak alatt a jezsuiták által használt monogram, az IHS (Jesus Hominum Salvator Jézus, az emberek szabadítója) olvasható, körülvéve Jézus mártíromságának egyik jelképével, a kereszt szögeivel.
A baloldali falsíkban kialakított kerek mezőbe Szűz Mária monogramját illesztették.
A jobboldali falsíkban kialakított kerek mezőbe Szent József monogramját illesztették.
A kapu fölötti nagy medaillonban a PAX felirat valamint öt lángoló szív, a Szent Benedek-rend 1930-ban felhelyezett jelképe látható.
II. világháborús emlékmű (Tornay Endre András, 2000)
Gábriel arkangyal
Síremlék a templom keleti oldalában.

Kőszeg - Szent Jakab apostol rk. templom (öregtemplom)

Kapcsolódó hivatkozások:

A lap tetejére!