FOTOPORT.HU - fotógalériák

templomok, kápolnák és keresztutak - Győr-Moson-Sopron vármegye

Kapuvári járás
Agyagosszergény
Kossuth Lajos utca 14.
Kossuth Lajos utca 14.
Arany János utca 1-3.
a település déli határában
Szent Család-szobor
Kossuth Lajos utca 53.
kőkereszt
Arany János utca 24.
Kiss-Borbély-kereszt
a 8517-es út mentén
I. világháborús emléktábla a templomban
Kossuth Lajos utca 14.
II. világháborús emléktábla a templomban
Kossuth Lajos utca 14.
Babót
Szent Mihály rk. templom
Fő utca 76./Sport utca
Szűz Mária-oszlop a templom előtt
Fő utca 76./Sport utca
Pietà-s kereszt a templom előtt
Fő utca 76./Sport utca
Pietà oszlopon a templom déli oldalbejáratánál
Fő utca 76./Sport utca
Szentháromság-oszlop
harangláb
Ordód utca 4.
Szent Mihály faszobor a községházával szemben
Ady Endre utca 2.
templom előtti kereszt, kőkereszt korpusszal és két mellékalakkal
Fő utca 76./Sport utca
Varga-kereszt, útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Fő utca 30.
útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Fő utca/Bercsényi utca
útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral a kőbánya előtt
8516-os út mentén a falutól ÉK-re
útmenti fakereszt a falu DNy-i határán
Fő utca 150 közelében, 8506-os út
Millenniumi kettős kereszt
Béke tér/Fő utca/Széchenyi István utca
Beled
Kisboldogasszony rk. templom
Rákóczi Ferenc utca 113, 8612-es út/Széchenyi utca
Vicai Szent Anna templom a temetőben
Vica, Fő utca 2., 8609-es út
evangélikus templom és egykori ev. iskola
Rákóczi Ferenc utca 20.
fa harangláb a temetőben
Széchenyi utca
Szűz Mária-oszlop a templom mögött
Rákóczi Ferenc utca 113, 8612-es út/Széchenyi utca
Pietà-szobor kereszttel a vicai temetőben
Vica, Fő utca 2., 8609-es út
templom előtti kereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Rákóczi Ferenc utca 113, 8612-es út/Széchenyi utca
templomi előtti kereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral a templomkertben
Vica, Fő utca 2., 8609-es út
kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral a templomkertben
Vica, Fő utca 2., 8609-es út
útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Vica, Fő utca 105. közelében, Fő utca keleti végén
útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Vica, Fő út végén
I. világháborús emléktábla az evangélikus templom falán
Rákóczi Ferenc utca 20.
II. világháborús emlékmű a kastéllyal szemben lévő parkban
Rákóczi Ferenc utca, Piac tér
Pilóták emlékműve
86-os út mentén, a Jókai Mór utca végétől ÉK-re 400 m
Barthodeiszky-kastély
Rákóczi Ferenc utca 114.
zsidó temető
Füzes utca 56.
Cirák
Szent Mihály rk. templom
Fő utca 1.
Király-kápolna
Kossuth Lajos utca 96-tól (8614-es út) Ny-ra 3,4 km
Páduai Szent Antal-szobor
Fő utca 58.
Boldogságos Szűz Mária-szobor
8612-es út mentén, Beledi utca végén, déli oldalon
Kocsis-Kovács-kereszt a templom előtt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Fő utca 1.
útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Gyorói utca 84.
útmenti kőkereszt korpusszal
Csapodi utca 30., az utca végén
temetőkereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Kossuth Lajos utca (8614-es út) végén, a falu déli határában
Pietás-kereszt/Kiss-Csizmadia-kereszt
a 8614-es út mentén Dénesfa felé a temető után az út Ny-i oldalán
útmenti kőkereszt korpusszal, talapzaton fülkében kis Mária-szobor
8612-es út mentén, a Répce hídjánál Beled felé, déli oldalon
Trianon-kereszt a Király-kápolna közelében
Kossuth Lajos utca 96-tól (8614-es út) Ny-ra 3,4 km
I. és II. világháborús emléktáblák a katolikus templom falán
Fő utca 1.
Dénesfa
Szent Margit rk. templom
Fő utca 19.
harangláb
Fő utca 34.
útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral a tűzoltószertár előtt
Ady Endre utca 1./Kossuth Lajos utca
útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral a tűzoltószertár előtt
Kossuth Lajos utca 66., a falu északi végén
Millenniumi kettős kereszt
Kossuth Lajos utca 1./Fő utca 1.
Hősi emlékmű
Aradi vértanúk emlékműve a kastélyparkban
Fő utca 19.
Cziráky-kastély és park (Ideggyógyintézet)
Fő utca 19.
Edve
Őrzőangyalok rk. templom
Petőfi Sándor utca 11.
evangélikus templom
Petőfi Sándor utca 50.
Millenniumi kereszt a Gacs Ferenc emlékparkban
Petőfi Sándor utca 54., a faluházzal szemben
I. világháborús emléktábla a katolikus templom bejárata felett
Petőfi Sándor utca 11.
I. világháborús emléktábla az evangélikus templom bejárata felett
Petőfi Sándor utca 50.
II. világháborús emlékmű a Gacs Ferenc emlékparkban
Petőfi Sándor utca 54., a faluházzal szemben
Gyóró
Nagyboldogasszony rk. templom
Kossuth Lajos utca 3.
Szentháromság-oszlop a temetőben
8603-as út/Petőfi köz a falu DNy-i végén
Szűz Mária-szobor a tatárföldi majorral szemben
8603-as út mentén, a falutól keletre
templomi kereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral a templomkertben
Kossuth Lajos utca 3.
temetőkereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral a temetőben
8603-as út/Petőfi köz a falu DNy-i végén
8612/8603, Csapod-Cirák között a Gyórói elágazásnál
Gyórói-kereszt, útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral a falu északi határában Himód felé
8613-as út mentén a falutól északra
Millenniumi kettős kereszt a templom előtti parkban
Kossuth Lajos utca
I. világháborús hősi emlékmű a községházával szemben
Fő utca 7-el szemben, 8613-as út
II. világháborús hősi emlékmű a templomkertben
Kossuth Lajos utca 3.
Himod
Kisboldogasszony rk. templom
Fő utca (8613-as út)/Hunyadi utca
Szentháromság-szobor Hétfájdalmú Szűz ábrázolással a templom előtt
Fő utca (8613-as út)/Hunyadi utca
Patrona Hungariae, Szűz Mária a kisded Jézussal a templom előtt
Fő utca (8613-as út)/Hunyadi utca
Fájdalmas Anya/Pietà-szobor
Kossuth Lajos utca 4.
Módos-Tóth kereszt, útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Árpád utca 28.
útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral a sóderbányával szemben
8613-as út mentén a falutól északra Hövej felé a Ny-i oldalon
I. világháborús emléktábla a templomn falán
Fő utca (8613-as út)/Hunyadi utca
Millenniumi kettős kereszt
Fő utca (8613-as út)/Iskola köz
Himód emlékkő, 600 éves (2008)
Fő utca (8613-as út)/Iskola köz
Hövej
Szentháromság rk. templom
Fő utca 32./Rákóczi Ferenc utca
temetőkápolna
Fő utca (8613-as út)/Árpád utca
Szenthármság-szobor a templom mellett
Fő utca 30.
temetőkereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Fő utca (8613-as út)/Árpád utca
Höveji-kereszt, útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Fő utca/Dózsa György utca (8613-as út)/Alsómező utca
Anda-kereszt, Jézus a bárányokkal, útmenti kőkereszt korpusszal a falu keleti végén
8613-as út mentén a falutól keletre az M85 felé
Csipkemúzeum
Fő utca 54./Árpád utca
Artézi-kút
Fő utca 22.
KAPUVÁR
Szent Anna rk. templom
Fő tér 23.
Assisi Szent Ferenc rk. templom, ferences templom és rendház
Kossuth Lajos utca 30., 8611-es út
Házhelyi Sarlós Boldogasszony rk. templom
Iskola utca 23./Pozsonyi utca
Gartai Szent Sebestyén rk. templom
Templom köz/Rákóczi Ferenc utca
Öntésmajori Szent Pál apostol-kápolna
Rákóczi Ferenc utca 23/A.
Veszkényi utca 1./Osli utca/Győri út
Szentháromság-kápolna a Vámnál
Szent István király utca 47.
gartai temetőkápolna
Garta, Kisfaludy sor
Trianoni fa harangláb
Szent István király utca
fa harangtorony és pléhkrisztus a templomkertben
Öntésmajor, Rákóczi Ferenc utca 23/A..
Krisztus siratása szoborcsoport a Szent Anna templom bejárata előtt
Fő tér 23.
Szeplőtelen Szűz Mária-szobor oszlopon a Szent Anna templom bejáratánál
Fő tér 23.
Ecce homo, Búsuló Krisztus-szobor a Szent Anna templom kertjében
Fő tér 23.
Szenvedő Anya/Pietà-szobor a Szent Anna templom kertjében
Fő tér 23.
Az elpusztult harangok emlékére, domborműves emléktábla a Szent Anna templom bejáratánál
Fő tér 23.
Nepomuki Szent János-szobor a Várgödör mentén
Fő tér 1./Győri út, 85-ös út/Damjanich utca
Szent Család-szobor, festett
Damjanich utca 38.
Szent Flórián-szobor a tűzoltóság épülete előtt
Szent István király útja 21./Soproni utca
Szentháromság-oszlop a Szent Sebestyén templom mögötti parkban
Rákóczi Ferenc utca 51.
Szűz Mária szobor a Gartai Szent Sebestyén templom előtt
Templom köz/Rákóczi Ferenc utca
Szentháromság-oszlop
Gartai városrész, Wesselényi Miklós utca 16./Ipartelepi út
Szentháromság-oszlop két platánfával
Damjanich utca (8529-es út) végétől Kistölgyfamajor felé a Ny-i oldalon
Mohl Antal rk. püspök sírhelye (Jézus Szíve-szobor) a Szent Kereszt temetőben
Veszkényi utca 1./Osli utca/Győri út
temetőkereszt, Bársony-Margyas-kereszt a Szent Kereszt köztemetőben
Veszkényi utca 1./Osli utca/Győri út
kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral a Gartai Szent Sebestyén templom előtt
Templom köz/Rákóczi Ferenc utca
Kiss-kereszt, útmenti kőkereszt korpusszal, a talapzaton két mellékalakkal a város Ny-i végén
Szent István király útja, 85-ös út/Petőfi major 1.
gartai temetőkereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral a Szent Sebestyén temetőben
Garta, Rákóczi Ferenc utca végén/Kisfaludy sor elején
útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Garta, Kisfaludy sor 15. után az út keleti oldalán
útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Damjanich utca 58.,8529-es út/Felsőmező utca
Fénykereszt
Felsőmező utca
útmenti kőkereszt korpusszal a Fűrdő kerítése mentén
Veszkényi utca 38.
útmenti kőkereszt korpusszal a Hunyadi János utcával szemben
Széchenyi utca 22.
útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral az Ady Endre utcával szemben
Széchenyi utca 84.
Égési-kereszt
Égési utca északi végétől nyugatra
Szent István és Gizella a Millenniumi parkban
Győri út eleje, déli oldal
Wass Albert-mellszobor
Szent István király útja 25./Soproni utca
Dr. Veres János szobra a kórház területén
Dr. Lumniczer Sándor utca 10., D épület előtti kis parkban
Dr. Lumniczer Sándor domborműves emléktábla a kórházban
Dr. Lumniczer Sándor utca 10., belgyógyászat földszint, bejárattal szemben
Pátzay Pál szobrászművész sírhelye a Szent Kereszt temetőben
Veszkényi utca 1./Osli utca/Győri út
Báró Berg Gusztáv családi kripta a Szent Kereszt temetőben
Veszkényi utca 1./Osli utca/Győri út
Soós Géza Kripta a Szent Kereszt temetőben
Veszkényi utca 1./Osli utca/Győri út
I. világháborús hősi emlékmű a Hősök parkjának közepén
Fő tér
Emlékoszlop a vörösterror áldozatainak a Hősök parkjában
Fő tér, 85-ös út
1956-os emlékmű
Fő tér 22./Dr. Luniczer Sándor utca
A város régi, festett domborműves címere a Páli Szent Vince katolikus ált. iskola homlokzatán
Fő tér 27./Damjanich utca
Báró Berg Gusztáv-mellszobor
Esterházy Pál sétány 1-3./Fő tér, 85-ös út
Felsőbüki Nagy Pál domborműves emléktáblája a Páli Szent Vince katolikus gimnázium bejárati előterében
Fő tér 25.
Báró Berg Gusztáv domborműves emléktábla a múzeum (D ép.) homlokzatán
Fő tér 1./Győri út, 85-ös út
Napóra a múzeum (D ép.) előtt
Fő tér 1./Győri út, 85-ös út
7 kopjafa a honfoglalás 1100. évfordulájára a Rábaközi Művelődési Központ épülete előtt
Győri út 2., 85-ös út
II. Rákóczi Ferenc fából faragott szobra az Esterházy parkban
Fő tér 1. északi Piactér felöli oldal
1848-1949-es forradalom és szabadságharc emlékmű az Esterházy parkban
Fő tér 1. északi Piactér felöli oldal
Aradi vértanúk emlékfacsoportja az Esterházy parkban
Fő tér 1. északi Piactér felöli oldal
Szigethy Attila domborműves emléktábla a Szent Katalin gyógyszertár falán
Kossuth Ljaos utca 39.
Kenyérszegő asszony
Fő tér, 85-ös út/Damjanich utca
Hárfázó nő a Rábaközi Művelődési Központ épülete előtt
Győri út 2., 85-ös út
Karikázó fiú a Széchenyi István Általános Iskola parkjában
Ifjúság útja 3.
Ugróköteles lány az ált. iskola előtt
Kossuth Lajos utca 9.
Millenniumi kettős kereszt
Győri út, 85-ös út/Fürdő utca
Országzászló emlékmű a Várgödörnél
Fő tér 2./Győri út déli oldal
Mementó 1956 az Andaui hídnál a határon
a Hanság-főcsatorna mentén, Z Vasfüggöny túraút
Esterházy-kastély, a kapuvári várkastély, Városháza
Fő tér 1.
izraelita temető
Jókai Mór utca 22.
Berg Gusztáv gyalogos-kerékpáros híd (kosárfüles híd) a határon
a Hanság-főcsatorna mentén, Z Vasfüggöny túraút
Andaui híd, Mosontarcsai gyalogos-kerékpáros híd a határon
a Hanság-főcsatorna mentén, Z Vasfüggöny túraút
a régi kapuvári kisvasút Répce hídjának maradványai
8529-es út mentén, Miklósmajortól nyugatra, Deltai pihenő felé
Király-tói kilátó
Osli-Hany kilátó
Kisfalud
Gyümölcsoltó Boldogasszony rk. templom
Kossuth Lajos utca 50.
evangélikus templom
Kossuth Lajos utca 35.
Patrona Hungariae/Szűz Mária a kisded Jézussal a templomkertben
Kossuth Lajos utca 50.
Szentháromság-oszlop
Kossuth Lajos utca 20./Felsőbüki Nagy Pál utca
Kolmár-kereszt, útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Kossuth Lajos utca/Petőfi Sándor utca
Millenniumi kettős fakereszt a Kis-Rába híd közelében
Vágóhíd utca 3-al szemben
fa lélekharang a temetőben
Liszt Ferenc utca
Mihályi
Szentháromság rk. templom
Korona utca 2./Hunyadi János utca
evangélikus templom
Hunyadi János utca 79., 8603-as út
Patrona Hungariae-szobor a katolikus templom kertjében
Korona utca 2./Hunyadi János utca
Immaculata-szobor
Korona utca 2./Hunyadi János utca
Nepomuki Szent János-szobor a Kis-Rába hídjánál
Korona utca 1./Hunyadi János utca
Szentháromság-oszlop
Rába tér 2./Árpád utca
egykori zárdaiskola homlokzati díszei
Árpád utca 2.
Missio-kereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral a templomkertben
Korona utca 2./Hunyadi János utca
a temető nagykeresztje, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Kisfaludi utca 23.
Lourdes-i Szűz Mária a temető nagykeresztje mellett
Kisfaludi utca 23.
útmenti kőkereszt korpusszal az elágazásban (Jobaháza/Vadosfa)
Hunyadi János utca 99./Vadosfai utca
határkereszt, útmenti kőkereszt korpusszal a falu DK-i határában
8603-as út mentén Vadosfa felé a nyugati oldalon
fa lélekharang a temetőben
Kisfaludi utca 23.
Hősi emlékmű
Rába tér 2./Árpád utca
1956-os emlékmű az ált. iskola előtt
Árpád utca 2.
Millenniumi kettős kereszt
Árpád utca/Rába tér
Döry-kastély
Korona utca 1./Hunyadi János utca
Osli
Rákóczi Ferenc utca 1./Kálvária tér
8514/8515 utak találkozásánál, a falu délkeleti végén
a Fő utca végén az ÉK-i oldalon
Hanyi utca 1./Acsalagi út, 8514-es út
Sport utca/Szent István király utca 34.
a Fő utca végén az ÉK-i oldalon
Szűz Mária megkoronázása
8514-es út mentén Kapuvár felé a falu határában
Orbán-Horvát kereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral a temetőben
a Fő utca végén az ÉK-i oldalon
Borsody-kereszt, útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
8514-es út mentén a Szent Vendel-kápolnától DNy-ra
Acsalagi út, 8514-es út/Hanyi utca
Millenniumi zászló és emlékpark, kettős fakereszt
Rákóczi Ferenc utca 1./Kálvária tér
Rábakecöl
Rózsafűzér királynője rk. templom
Kossuth Lajos utca 35.
86-os út mentén az út keleti oldalán, a Répce-apasztó közelében
Szentháromság-szobor
Kossuth Lajos utca 21./Petőfi Sándor utca
Páduai Szent Antal-szobor
Kossuth Lajos utca 61.
templomi kereszt, kőkereszt korpusszal és talapzatán Mária-szoborral
Kossuth Lajos utca 35.
Fogadalmi-kereszt Pietà ábrázolással
Kossuth Lajos utca 110.
útmenti kőkereszt korpusszal és talapzatán Mária-szoborral
Kossuth Lajos utca 50.
útmenti kőkereszt korpusszal és talapzatán Mária-szoborral
Kossuth Lajos utca 134-el szemben
Horváth-Resst-kereszt, útmenti kőkereszt korpusszal és talapzatán Mária-szoborral
8611-es út Kenyeri felé, a temető után ÉNy-i oldalon
Tóth-Gáspár,kereszt, útmenti kőkereszt Mária-szoborral
a falu ÉNy-i végén, a 8611-es út mentén a 86-os út felé a nyugati oldalon
temetőkereszt, útmenti kőkereszt korpusszal és talapzatán Mária-szoborral
a falu DNy-i végén, Kossuth Lajos utca (8611-es út)
Hősi emlékmű
Kossuth Lajos utca 33.
Millenniumi kettős kereszt a templom mögötti parkban
Kossuth Lajos utca 40.
Répceszemere
Szent Kereszt felmagasztalása rk. templom
Fő utca 43./Temető utca/Lécsi sor
Fájdalmas Anya-szobor/Pietà-s kereszt
a falu ÉNy-i határában, a Vasúti sor végén az út déli oldalán
Takács-kereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral a templomkertben
Fő utca 43./Temető utca/Lécsi sor
Hősi emlékmű a templomkertben
Fő utca 43./Temető utca/Lécsi sor
Millenniumi kettős kereszt a templomkertben
Fő utca 43./Temető utca/Lécsi sor
Szárföld
Szent Lukács evangelista rk. templom
Fő utca 50.
útmenti kápolna
Fő utca 110.
Szentháromság-oszlop, talapzatán Pietà-szoborral
Fő utca 125.
templomi-kereszt/Pintek-Molnár-kereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Fő utca 50.
Hősi emlékmű
Fő utca 17.
Millenniumi kettős kereszt a pihenő parkban
Sport tér 11-el szemben
Szabó Gyula domborműves emléktábla kőlapra helyezve a tűzoltószertár közelében
Petőfi köz/Fő utca 60.
Vadosfa
Szent István király rk. templom
Rákóczi Ferenc tér 1.
evangélikus templom
Rákóczi Ferenc tér 22./Kossuth Lajos utca, 8606-os út
gályarab emlékmű az evangélikus templom kertjében
Rákóczi Ferenc tér 22./Kossuth Lajos utca, 8606-os út
Millenniumi kettős kereszt
Petőfi Sándor utca/Kossuth Lajos utca/tűzoltószertár buszmegálló közelében
Vásárosfalu
Szentháromság rk. templom
Fő utca 43.
evangélikus templom
Fő utca 5.
fa harangláb az ev. templom előtt
Fő utca 5.
templomi-kereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Fő utca 43.
faragott kopjafa a Linkó-faluház előtt
Fő utca 38.
Veszkény
Keresztelő Szent János születése rk. templom
Fő utca 47.
Sarlós Boldogasszony-kápolna
Fő utca 186.
Szenvedő Anya/Pietà oszlopon
Fő utca 105.
Szenvedő Anya/Pietà a Sarlós Boldogasszony kápolna előtt
Fő utca 186.
kálvária-kereszt, 3 kőkereszt korpusszal
Fő utca 99./Széchenyi utca
templomi kereszt, kőkereszt korpusszal a templom előtt
Fő utca 47.
Mauzóleum-kereszt és lélekharang a temetőben
Fő utca 71.
I. világháborús emlékmű a Millenniumi park mellett
Fő utca 25.
Millenniumi emlékkő
Fő utca 25.
1956-os emlékmű a Millenniumi parkban
Fő utca 25.
Veszkény 750 éves a Millenniumi parkban
Fő utca 25.
Vitnyéd
Keresztelő Szent János fejvétele rk. templom
Fő utca 50., 85-ös út
Páduai Szent Antal-kápolna
Fő utca 2/A., 85-ös út
Csermajori Szent Imre-kápolna és faragot székelykapu
Csermajori utca
Szűz Mária-oszlop a templom előtt
Fő utca 50., 85-ös út
Vitnyéd-keresztje a templom előtt, kőkereszt korpusszal és talapzatán Mária-szoborral
Fő utca 50., 85-ös út
Kálvária-kereszt/a temető nagykeresztje kálvária-szoborcsoporttal az új temetőben
a 85-ös út mentén, a falu nyugati kezdetén
Czumpf-kereszt, kőkereszt korpusszal és két mellékalakkal az új temetőben
a 85-ös út mentén, a falu nyugati kezdetén
Nagy-kereszt, kőkereszt korpusszal és két mellékalakkal (Szűz Mária és Szent János apostol)
Petőfi Sándor utca 1./Szent Antal utca
útmenti kőkereszt korpusszal, talapzatán domborműjelenettel a rábaréti leágatásnál
a 85-ös út/Rábarét utca a falutól keletre, Kapuvár felé az északi oldalon
útmenti kőkereszt korpusszal és talapzatán Mária-szoborral a régi temetőben
Fő utca 50., 85-ös út
útmenti kőkereszt korpusszal és talapzatán Mária-szoborral a Kovács háromszögben
8619-es út mentén a keleti oldalon
útmenti kőkereszt korpusszal és talapzatán Mária-szoborral a régi TSZ telep közelében
Csermajor utca, a Csermajorba vezető út mentén
Vöröskép, feszület az öreg tölgyfán
85-ös út mentén, a falutól nyugatra az északi oldalon
Petőfi Sándor-dombormű az épület homlokzatán
Fő utca 52.
Millenniumi kettőskereszt és faragott kopjafa a régi temetőben
Fő utca 50., 85-ös út
Trianon-emlékmű/Töviskoronás Krisztus-dombormű
Fő utca 74., 85-ös út
Trianon-emlékoszlop
Fő utca 74., 85-ös út
díszkút
Fő utca 40., 85-ös út
A lap tetejére!