FOTOPORT.HU - fotógalériák

templomok, kápolnák és keresztutak - Győr-Moson-Sopron vármegye

Téti járás
Árpás
útmenti kápolna Dombiföldön (Kis-Árpás) a temető előtt
Dombiföld utca 13.
evangélikus harangláb (1856)
Kossuth Lajos utca 23.
Mária-szobor a plébániakertben
Kápolna tér 8.
kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral a kápolna mögött
Kápolna tér
temetőkereszt, fakereszt korpusszal a temetőben
Kertalja utca
útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral (1913)
Egyedi utca 29-el szemben
Rácföldi-kereszt, útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral (1914)
8419-es út mentén Egyed felé az út Ny-i oldalán
útmenti kőkereszt korpusszal
Egyed felé zártkertek területén
II. világháborús emléjmű a temetőben
Kertalja utca
(beton) talpas emlékoszlop az Erzsébet királyné-ligetben a Megág-zsilipnél
a szivattyútelep közelében a Rába bal partján, Sebes-Sobori-csatorna zsilipjénél
Csikvánd
Szent István király rk. templom
Kossuth Lajos utca 39.
evangélikus templom
Petőfi Sándor utca 1./Kossuth Lajos utca 29.
Szűz Mária-szobor fülkében a kat. templom előtt
Kossuth Lajos utca 39.
fakereszt korpusszal a kat. templom kertjében
Kossuth Lajos utca 39.
temetőkereszt, fakereszt korpusszal a temetőben
Arany János utca
Csikvándi család sírboltja, családi kripta és kopjafa a temetőben
Arany János utca
Millenniumi emlékkereszt
Kossuth Lajos utca 25-el szemben
Hősi emlékmű
Kossuth Lajos utca 23-al szemben
Csikvánd 750 éves (1270-2020), emlékkő a falu keleti határában
Kossuth Lajos utca/Arany János utca
a Kastély, Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT)
Zrínyi Miklós utca 2./Rákóczi Ferenc utca 26.
kilátó a szőlőhegyen
szőlőhegy a falu központjától É-ÉK-re
fehérre meszelt, vályogfalú, nádfedeles présházak
szőlőhegy a falu központjától É-ÉK-re
Felpéc
Táncsics Mihály utca/József Attila utca
Irinyi utca 1.
Táncsics Mihály utca/József Attila utca
felpéci temetőkereszt, kőkereszt korpusszal a felpéci temetőben
József Attila utca elején, a falu DNy-i végén
Millenniumi emlékkereszt
Irinyi utca/Petőfi Sándor utca
Tájház és Falumúzeum
Táncsics Mihály utca 18.
Gyarmat
Nagyboldogasszony rk. templom
Kossuth Lajos utca 48.
kálváriakápolna, Krisztus és a két lator keresztje
Petőfi Sándor utca 20.
Nepomuki Szent János-szobor
Kossuth Lajos utca/Magyar utca
Fehérkép oszlop Szűz Mária-képével fülkében+repülőszerencsétlenség emléktáblája
83-as út mentén a faluhatártól 2,5 km-re délrea az út Ny-i oldalán
templomi-kereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral a templom előtt
Kossuth Lajos utca 48.
fakereszt festett korpusszal a kálváriakápolna előtt
Petőfi Sándor utca 20.
újhegyi feszület, kő alapon vaskereszt korpusszal
Újhegy utca 6.
óhegyi-feszület, kő alapon fakereszt korpusszal
Óhegy utca
útmenti fakereszt korpusszal a gecsei elágazásnál
Fő utca 19.
Szent Erzsébet-kereszt, útmenti fakereszt korpusszal a pékség előtt
Fő utca 107.
I. világháborús emlékmű a gecsei elágazásnál
Fő utca 21.
II. világháborús emlékmű a temető melletti emlékműparkban
Jókai utca/Újsor utca
Kopjafa, az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére a temető melletti emlékműparkban
Jókai utca/Újsor utca
1956-os emlékkő, Gloria victis! a temető melletti emlékműparkban
Jókai utca/Újsor utca
Millenniumi emlékkereszt, kettős fakereszt a temető melletti emlékműparkban
Jókai utca/Újsor utca
egykori zsidó temető, öt sírkő (a kat. temető mögött)
Jókai utca 29.
Présházsor (gunyhók)
Újhegy utca
kilátó újhegyen
Szederfa utca
Tájház, háromosztatú zsellérház
Magyar utca 62.
Tájház
Pince utca 12.
Gyömöre
Rákóczi Ferenc utca 3.
Rákóczi Ferenc utca 14./Ács köz
temetőkápolna
Martinovics utca, 8306-os út
Jézus Szíve-szobor a templomkertben
Rákóczi Ferenc utca 3.
templomi-kereszt, kőkereszt korpusszal a templom előtt
Rákóczi Ferenc utca 3.
útmenti kőkereszt korpusszal
Petőfi Sándor utca/Rákóczi Ferenc utca
útmenti kőkereszt korpusszal
Kossuth Lajos utca/Rákóczi Ferenc utca
útmenti kőkereszt korpusszal
Vörösmarty utca/Dózsa György utca
temetőkereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szopborral a temetőben
Martinovics utca, 8306-os út
útmenti fakereszt festett korpusszal a vasút mellett
Arany János utca 44./Vasút utca/Szőlő utca
I. és II. világháborús emléktábla a templom falán a bejárat mellett
Rákóczi utca
48-as hősi emlékmű
Rákóczi utca 9.
Millenniumi emlékkereszt a templomkertben
Rákóczi utca 3.
Esterházy-kúria
Ilonkapuszta 5.
Győrszemere
Szent Lőrinc vértanú rk. templom
Iskola utca/Bakonyér utca
Szent Pál megtérése rk. templom
Nagyszentpál, Tölgyfa utca 1.
evangélikus templom
Bakonmyér utca 84.
református templom
Iskola utca 5.
Szent Vendel-képoszlop, 4 oldalán fülkeképpel
Vendelsor 1./Fő utca
templomi-kereszt, kőkereszt korpusszal a kat. templom előtt
Iskola utca/Bakonyér utca
Szemerei-kereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-portrédomborművel a faluközpontban
Győri út 71., 83-as út/Posta utca
temetői kereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral a temetőben
Győri út/Temető utca
útmenti fakereszt korpusszal a szőlőhegyi elágazásnál
83-as út mentén/8308-as út, Felpéci út
Millenniumi emlékkereszt, kettős fakereszt a postával szembeni parkban
Posta utca
I. világháború hősi halottainak emléktáblája a kat. templom homlokzatán a bejárat mellett kétoldalt
Iskola utca/Bakonyér utca
1956-os emlékmű a Hősök parkjában, a községházával átellenben
Fő utca/Posta utca
fakereszt és kopjafa a szőlőhegyen
Felpéci út, 8308-as út/Táncsics Mihály utca, autóbusz forduló
Szemere-kastély, ált. iskola
Fő utca 27.
Kisbabot
evangélikus templom
Dózsa György utca, 8421-es út/Ady Endre utca
Szent István-mellszobor
Dózsa György utca, 8421-es út/Ady Endre utca
Millenniumi emlékkereszt, kettős fakereszt
Dózsa György utca, 8421-es út/Ady Endre utca
Hősi emlékmű
Dózsa György utca, 8421-es út/Ady Endre utca
800 éves Kisbabot (1222-2022), emlékkő a buszmegállóban
Kossuth utca 23-al szemben, 8421-es út
Mérges
evangélikus templom
Béke tér 1.
I. világháborús emléktábla a templom DK-i oldalfalán
Béke tér 1.
II. világháborús emléktábla a templom DK-i oldalfalán
Béke tér 1.
Mórichida
evangélikus templom
Új utca 79./Fő utca 138.
Szent Vendel-kápolna
Fő utca 33.
fa harangláb a községháza mellett
Fő utca 131.
fa harangláb a temetőben
Bordács utca
pléhkrisztus, útmenti fakereszt korpusszal az árpási gátőrháznál
8419-es út/Dombiföld utca
pléhkrisztus, útmenti fakereszt korpusszal a falu északi elején
Új utca, 8419-es út/Fő utca
Millenniumi emlekkereszt a községháza kertjében
Fő utca 131./Új utca 70.
Hősi emlékmű az ezredfordulós parkban
Új utca 21./Miklósi utca
Trianon emlékmű az ezredfordulós parkban
Új utca 21./Miklósi utca
Rábacsécsény
Szentháromság rk. templom
Szentháromság tér/Szent Imre utca, 8417-es út
Szűz Mária-oszlop, Szűz Mária a kisded Jézussal oszlopon
Deák tér 6./Sibrik Miklós utca
Szent Ágota-szobor talapzaton a templomkertben a templom mögött
Szentháromság tér/Szent Imre utca, 8417-es út
Nagy-Lakó-Farkas-kereszt, kőkereszt korpusszal a templomkertben, a templom előtt
Szentháromság tér/Szent Imre utca, 8417-es út
Sibrik-kereszt/temetőkereszt, kőkereszt korpusszal a temetőben
Szent Imre utca, 8417-es út
útmenti kőkereszt korpusszal
8417-es út mentén, a mérgesi elágazástól ÉK-re az út É-i oldalán
I. és II. világháborús hősök emléktáblája a templom falán
Szentháromság tér/Szent Imre utca, 8417-es út
Deák Ferenc-emlékmű
Deák tér 1./Szent Imre utca, 8417-es út
750 éves Rábacsécsény (1258-2008) - emlékkő
Deák tér 1./Szent Imre utca, 8417-es út
Rábaszentmihály
Szent Mihály rk. templom
Béke utca 20.
Patrona Hungariae-szobor, Szűz Mária a kisded Jézussal
Kossuth Lajos utca, 8421-es út/Béke utca
templomi-kereszt, kőkereszt korpusszal a templom előtt
Béke utca 20.
útmenti kőkereszt korpusszal a sportpályánál
Ady Endre utca 41-el szemben
temetőkereszt, kőkereszt korpusszal a temetőben
Kis utca/Táncsics Mihály utca
Hősi emlékmű a templom előtt
Béke utca 20.
Trianon-emlékmű
Kossuth Lajos utca, 8421-es út/Béke utca
Kopjafa a templom mellett
Béke utca 20.
Nyilasy Ferencz helyi plébános síremléke a templom előtt
Béke utca 20.
Falumúzeum
Béke utca 2./Kossuth Lajos utca, 8421-es út
Rábaszentmiklós
Szent Miklós rk. templom, Árpád-kori körtemplom
Kossuth Lajos utca 4.
fa harangláb a temetőben
Temető utca
Győri-kereszt, útmenti képoszlop, Szentháromság, Sarlós Boldogasszony, Szt. Mihály és Szt. Rafael festménye
Fő utca 24./Petőfi Sándor utca a faluház előtt
Mária-szobor fülkében a templomkertben
Kossuth Lajos utca 4.
templom előtti kereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Kossuth Lajos utca 4.
temetőkereszt, kőkereszt korpusszal a temetőben
Kossuth Lajos utca, 8421-es út, a falu északi végén
Millenniumi emlékkereszt, kettős fakereszt a faluház mellett
Fő utca 24./Petőfi Sándor utca
rombusz-kereszt, útmenti fakereszt festett korpusszal
Petőfi Sándor utca, a falu déli határán az út K-i oldalán Mórichida felé
Hősi emlékmű (I. és II. világháború, 1848-as forradalom és szabadságharc)
Kossuth Lajos utca/Petőfi Sándor utca
Szerecseny
Szent Imre rk. templom
Széchenyi István utca 54.
evangélikus templom
Széchenyi István utca 5,./Fő utca
református templom
Széchenyi István utca 56.
templomi-kereszt, kőkereszt korpusszal a kat. templom kertjében
Széchenyi István utca 54.
temetőkereszt, kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral
Temetői utca
útmenti kőkereszt korpusszal
Széchenyi István utca 59./Petőfi Sándor utca
Nagy-kereszt, útmenti kőkereszt festett korpusszal, a talapzaton két mellékalakkal
Kossuth Lajos utca 30.
Kurolli-kereszt, kőkereszt festett korpusszal és Mária-szoborral
Széchenyi István utca 14.
Kuráli-Szalczer-kereszt, útmenti kőkereszt korpusszal és Mária-szoborral a falutól ÉK-re
Úttörő utca, 8312-es út, a kanyarban K-i irányban
I. és II. világháborús emlékmű
Széchenyi István utca 30.
Nagy Imre-mellszobor
Fő utca, 8312-es út
Millenniumi emlékpark a buszfordulóban
Rákóczi Ferenc utca 1./Madács Imre utca
TÉT
Fő utca 127-el szemben, 8417-es út
Tétszentkút, Pápai út, a 83-as út
Gyömörei út/Szent István út
Szentkúti Madonna/Magyarok Nagyasszonya-szobor, Szűz Mária-oszlop a templomkertben
Tétszentkút, Pápai út, a 83-as út
templomi-kereszt, márványkereszt korpusszal a templom előtt
Fő utca 127-el szemben, 8417-es út
temetőkereszt, kőkereszt korpusszal a téti temetőben
Gyömörei út/Szent István út
útmenti fakereszt korpusszal
Győri út 60.
útmenti fakereszt korpusszal
Fő utca 1., 8417-es út/Arany János utca, 8419-es út
fakereszt korpusszal a templomkertben
Tétszentkút, Pápai út
temetőkereszt, kőkereszt korpusszal a szentkúti temetőben a templom mögött
Tétszentkút, Pápai út
pléhkrisztus, útmenti kőkereszt bádog korpusszal
Tétszentkút, Pápai út déli végén Ny-i oldalon
útmenti fakereszt festett korpusszal
Tétszentkút, 83-as út mentén Gyarmat felé elágazás K felé
szentimrepusztai kereszt, útmenti fakereszt korpusszal
Szentimrepuszta
betlehempusztai kereszt, kettős fakereszt a betlehempusztai lakosok és leszármazottak emlékére
Betlehempuszta
kányahegyi kereszt, útmenti fakereszt korpusszal
Kányahegy
egykori zsidó temető és emlékhely
Ürgehegy utca, az út keleti oldalán, Béketeleppel szemben
Kopjafák, 1956-os emlékpark a kat. temető melletti parkban
Gyömörei út, 8306-os út
Millenniumi emlékkereszt, kettős fakereszt
Szabadság utca/Kisu utca
Kisfaludy Károly-emlékmű
Kisfaludy utca 26.
Kisfaludy Károly-mellszobor a művelődési központ épülete előtt
Debrecen utca 3.
Pókvári-kastély a településtől északra
Pokvárpuszta
A lap tetejére!